ΕΝ.Φ.Ι.Α.

05/02/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.50/3-2-2020 - Σχέδιο Αίτησης Επανεξέτασης επιβληθέντος προστίμου προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την 01.01.2019 για την εφαρμογή του άρθρου 54Α Ν.4174/2013

download περισσότερα
06/12/2019

Αρ.Πρωτ.:659/6-12-2019. Θέμα:«Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του αρθρ.32 του Ν.3842/2010»

download περισσότερα
29/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.511/29-11-2019 - Σχέδιο Νόμου «Φορολογική Μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

download περισσότερα
20/11/2019

Αρ.Πρωτ.:625/18-11-2019. Θέμα:«Ζητήματα ΕΝΦΙΑ»

download περισσότερα
15/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.495/14-11-2019 - Έλεγχοι ΕΝΦΙΑ-Χρήση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ-Αυθαίρετα-Νομοθετικές ρυθμίσεις

download περισσότερα
18/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.421/17-9-2019 - Διενέργεια φορολογικών ελέγχων

download περισσότερα
10/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.396/9-9-2019 - Έλεγχοι από υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης

download περισσότερα
24/07/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/23-7-2019 «Αποστολή του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 εγγράφου της ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α Ν.4174/2013»

download περισσότερα
10/07/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.320/9-7-2019 - Έλεγχοι ΑΑΔΕ για ΕΝΦΙΑ

download περισσότερα
09/05/2019

Αρ.Πρωτ.:313/8-5-2019. Θέμα:«Διαβίβαση διάταξης Ν.4607/2019 [Άρθρο 73 - Ρυθμίσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)]»

download περισσότερα
25/01/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.28/25-1-2019 σχετικά με την εφαρμογή ΕΝ.Φ.Ι.Α.

download περισσότερα
15/01/2019

Αρ.Πρωτ.:32/14-1-2019. Θέμα:«Έλεγχοι για την εφαρμογή του αρ.54Α του ν.4174/2013»

περισσότερα
31/12/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.407/31-12-2018 σχετικά με την εφαρμογή ΕΝ.Φ.Ι.Α.

download περισσότερα
18/12/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.375/18-12-2018 - Έλεγχοι ορθής εφαρμογής του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013

download περισσότερα
05/12/2018

Αρ.Πρωτ.:769/5-12-2018. Θέμα:«Έλεγχοι ΕΝΦΙΑ»

περισσότερα
09/11/2018

Αρ.Πρωτ.:703/8-11-2018. Θέμα:«Ζητήματα ΕΝΦΙΑ»

περισσότερα
31/10/2018

Αρ.Πρωτ.:680/30-10-2018. Θέμα:«Έλεγχοι για την εφαρμογή του αρ.54Α του ν.4174/2013»

περισσότερα
24/10/2018

Αρ.Πρωτ.:669/22-10-2018. Θέμα:«Διαβίβαση αρθρ.37 και 38 ν.4569/2018 & ΠΟΛ.1193/2018, αρθρ.54Α ν.4174/2013 και ΠΟΛ.1020/2014»

download περισσότερα
16/10/2018

Αρ.Πρωτ.:654/12-10-2018. Θέμα:«Ενημέρωση σχετικά με τους ελέγχους ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων (ΠΟΛ 1182 & 1186/28.9.2018 του Διοικητού της Α.Α.Δ.Ε.)»

περισσότερα
09/10/2018

Αρ.Πρωτ.:634/9-10-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1186/28-9-2018 - Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
05/10/2018

Αρ.Πρωτ.:627/5-10-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1182/28-9-2018 - Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
21/09/2018

Αρ.Πρωτ.:599/20-9-2018. Θέμα:«Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.4446/2016»

download περισσότερα
24/01/2018

Αρ.Πρωτ.:68/22-1-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1008/10-1-2018 - Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)»

download περισσότερα
02/03/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 15η/1-3-2017 «Έναρξη εφαρμογής επέκτασης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.»

download περισσότερα