ΕΝ.Φ.Ι.Α.

01/06/2023

Αρ.Πρωτ.:323/1-6-2023. Θέμα:«Νέο Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ»

download περισσότερα
01/06/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.117/31-5-2023 - Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αρ. 54Α ν.4987/2022: εκτός λειτουργίας από Τετάρτη 31/5 ώρα 11:30 έως Πέμπτη 1/6 ώρα 23:00

download περισσότερα
01/06/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/1-6-2023 «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)»

download περισσότερα
31/05/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.116/30-5-2023 - Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αρθρ.54Α Ν.4987/2022

download περισσότερα
30/03/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/30-3-2023 «Έναρξη ισχύος τροποποίησης της παρ.1 του άρ.54 Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4987/2022)»

download περισσότερα
28/02/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/28-2-2023 «Ν.5024/2023 (Α΄41): Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 σε πληγείσες περιοχές, περιοχές υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργές περιοχές, μεταφερόμενους Οικισμούς και Κοινότητες και άλλες διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος»

download περισσότερα
01/07/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.222/30-6-2022 - Τροποποίηση περίπτωσης για την οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την υπ’ αριθ. Α.1082/2022 απόφαση κ.Διοικητή ΑΑΔΕ

download περισσότερα
30/06/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.221/30-6-2022 - Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Τροποποίηση Απόφασης Α.1106/2021)

download περισσότερα
31/03/2022

Αρ.Πρωτ.:229/31-3-2022. Θέμα:«Νέες διατάξεις ΕΝΦΙΑ»

download περισσότερα
30/08/2021

Αρ.Πρωτ.:511/26-8-2021. Θέμα:«Αξία ακινήτων-θέματα ΕΝΦΙΑ»

download περισσότερα
19/05/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/18-5-2021 «Πίνακας αλλαγών ΕΝΦΙΑ μετά την υπ’ αριθ. Α.1106/11.05.2021 απόφαση ΑΑΔΕ – Συγκριτικός Πίνακας σε σχέση με την υπ’ αριθ. Α.1008/18.01.2021 απόφαση»

download περισσότερα
19/05/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/19-5-2021 «Νέος ΕΝΦΙΑ – Συμπληρωματικές Πληροφορίες – Παράταση της αναστολής των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του Ν.4646/2019»

download περισσότερα
17/05/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.198/17-5-2021 - Νέα Κωδικοποίηση του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ-Κατάργηση της υπεύθυνης δήλωσης

download περισσότερα
09/02/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.39/9-2-2021 - Διευκρινίσεις σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τον κληρονομούμενο κατά την εφαρμογή της υπ’ αριθ.Α.1008/25.01.2021 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄229)

download περισσότερα
26/01/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 2η/26-1-2021 «Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.»

download περισσότερα
05/02/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.50/3-2-2020 - Σχέδιο Αίτησης Επανεξέτασης επιβληθέντος προστίμου προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την 01.01.2019 για την εφαρμογή του άρθρου 54Α Ν.4174/2013

download περισσότερα
06/12/2019

Αρ.Πρωτ.:659/6-12-2019. Θέμα:«Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του αρθρ.32 του Ν.3842/2010»

download περισσότερα
29/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.511/29-11-2019 - Σχέδιο Νόμου «Φορολογική Μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

download περισσότερα
20/11/2019

Αρ.Πρωτ.:625/18-11-2019. Θέμα:«Ζητήματα ΕΝΦΙΑ»

download περισσότερα
15/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.495/14-11-2019 - Έλεγχοι ΕΝΦΙΑ-Χρήση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ-Αυθαίρετα-Νομοθετικές ρυθμίσεις

download περισσότερα
18/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.421/17-9-2019 - Διενέργεια φορολογικών ελέγχων

download περισσότερα
10/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.396/9-9-2019 - Έλεγχοι από υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης

download περισσότερα
24/07/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/23-7-2019 «Αποστολή του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 εγγράφου της ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α Ν.4174/2013»

download περισσότερα
10/07/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.320/9-7-2019 - Έλεγχοι ΑΑΔΕ για ΕΝΦΙΑ

download περισσότερα