Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών

11/05/2015

Αρ.Πρωτ.:303/4-5-2015. Θέμα:«Ν.4321/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 32/21-3-15) & Ν.4324/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 44/29-4-15)»

download περισσότερα
26/02/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.101/25-2-15 - Παράταση καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 30-4-2015

download περισσότερα
27/01/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 10η/26-1-2015 «Καθορισμός κατώτατων εισφορών καταβλητέων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στη Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) για το 2014»

download περισσότερα
23/01/2015

Αρ.Πρωτ.:54/23-1-2015. Θέμα:«Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. για πράξη απογραφής περιουσίας»

download περισσότερα
21/11/2014

Αρ.Πρωτ.:1124/19-11-2014. Θέμα:«Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. σε περίπτωση σύνταξης πράξης ανάκλησης δωρεάς ακινήτου που γίνεται με καταδίκη σε δήλωση βούλησης του εναγόμενου»

download περισσότερα
24/09/2014

Αρ.Πρωτ.:881/19-9-2014. Θέμα:«Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης πίνακα κατάταξης Τράπεζας»

download περισσότερα
31/07/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.359/30-7-14 - "Ακύρωση παράτασης καταβολής εισφορών Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Τ.Σ. μηνός Ιουλίου 2014"

download περισσότερα
24/07/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.355/23-7-14 - "Καταβολή εισφορών Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Τ.Σ. μηνός Ιουλίου 2014"

download περισσότερα
04/07/2014

Αρ.Πρωτ.:763/2-7-2014. Θέμα:«Ενημέρωση για την εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

download περισσότερα
02/06/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.304/30-5-14 - Παράταση καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 30-6-2014

download περισσότερα
29/04/2014

Αρ.Πρωτ.:386/23-4-2014. Θέμα:«Εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ από το Εθνικό Τυπογραφείο»

download περισσότερα
02/04/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.193/2-4-14 - Παράταση καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 31-5-2014

download περισσότερα
28/02/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.72/26-2-14 για παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ - παράδοση ασφαλιστικών βιβλιαρίων

περισσότερα
14/02/2014

Αρ.Πρωτ.:57/11-2-2014. Θέμα:«Κοστολόγηση και προείσπραξη των δικαιωμάτων του ΤΑΝ από δημοσίευση κειμένων στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων»

download περισσότερα
14/02/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/11-2-2014 «Καθορισμός κατώτατων εισφορών καταβλητέων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στη Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) για το 2013»

download περισσότερα
03/02/2014

Αρ.Πρωτ.:123/31-1-2014. Θέμα:«Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών σε σύσταση ΙΚΕ»

download περισσότερα
27/01/2014

Αρ.Πρωτ.:61/26-1-2014. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2013 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ»

download περισσότερα
06/12/2013

Αρ.Πρωτ.:813/5-12-2013. Θέμα:«Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

download περισσότερα
16/07/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/12-7-2013 «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Ε.Α.Δ. με το Ν.4152/2013, όπως ισχύει»

download περισσότερα
05/07/2013

Αρ.Πρωτ.:514/3-7-2013. Θέμα:«Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

download περισσότερα
07/06/2013

Αρ.Πρωτ.:414/3-6-2013. Θέμα:«Ρύθμιση οφειλών προς φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»

download περισσότερα
27/12/2012

Αρ.Πρωτ.:1039/27-12-2012. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2012 του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

download περισσότερα
01/10/2012

Αρ.Πρωτ.:688/25-9-2012. Θέμα:«Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών σε περίπτωση μετατροπής Α.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.»

download περισσότερα
12/07/2012

Αρ.Πρωτ.:538/5-7-2012. Θέμα:«Είσπραξη δικαιωμάτων συμβολαιογράφων επί πράξης εξόφλησης πίνακα κατάταξης»

download περισσότερα