Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών

02/05/2012

Αρ.Πρωτ.:365/2-5-2012. Θέμα:«Ν.4075/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 89/11-4-2012) - Αλλαγές σε θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ-Ασφάλιση ΟΑΕΕ»

download περισσότερα
02/03/2012

Ενημερωτικό δελτίο ρύθμισης οφειλών στον Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α./Τ.Ε.Α.Δ.

download περισσότερα
09/01/2012

Αρ.Πρωτ.:1077/30-12-2011. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2011 του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

download περισσότερα
03/08/2011

Αρ.Πρωτ.:660/29-7-2011. Θέμα:«Σύσταση δικαιώματος επικαρπίας–Δικαιώματα ΕΤΑΑ-ΤΑΝ»

download περισσότερα
19/04/2011

Αρ.Πρωτ.:302/14-4-2011. Θέμα:«Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) μετά την ισχύ του ν.3863/2010»

download περισσότερα
31/12/2010

Αρ.Πρωτ.:1505/30-12-2010. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2010 του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1107/14-9-2010. Θέμα:«Σύσταση δικαιώματος επικαρπίας-Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

download περισσότερα
06/08/2010

Αρ.Πρωτ.:1029/29-7-2010. Θέμα:«Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ιουλίου-Αυγούστου '10 ΕΤΑΑ – ΤΑΝ και ΤΣ»

download περισσότερα
27/01/2010

Αρ.Πρωτ.:24/14-1-2010. Θέμα:«Κατώτατες εισφορές έτους 2009 του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

download περισσότερα
19/11/2009

Αρ.Πρωτ.:1057/18-11-2009. Θέμα:«Δικαιώματα ΕΤΑΑ-Τ.Α.Ν. σε παρεπόμενες συμβάσεις»

download περισσότερα
28/07/2009

Αρ.Πρωτ.:748/23-7-2009. Θέμα:«Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ιουλίου-Αυγούστου '09 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Τ.Σ.»

download περισσότερα
18/06/2009

Αρ.Πρωτ.:520/10-6-2009. Θέμα:«Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεων δικηγόρων Τομέα Ασφάλισης Νομικών και Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων»

download περισσότερα
10/02/2009

Αρ.Πρωτ.:94/30-1-2009. Θέμα:«Κατώτατες εισφορές στο Ε.Τ.Α.Α.-Τομέα Ασφάλισης Νομικών έτους 2008»

download περισσότερα
23/10/2008

Αρ.Πρωτ.:985/20-10-2008. Θέμα:«Διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α.»

download περισσότερα
17/12/2007

Αρ.Πρωτ.:1106/17-12-2007. Θέμα:«Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεων δικηγόρων Ταμείου Νομικών και Κ.Ε.Α.Δ.»

download περισσότερα
17/12/2007

Αρ.Πρωτ.:1118/17-12-2007. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας για ρύθμιση οφειλών στο Ταμείο Νομικών. Πληρωμή μέσω Internet & Phone Banking των εισφορών του Τ.Ν. και του Κ.Ε.Α.Δ.»

download περισσότερα
19/11/2007

Αρ.Πρωτ.:1039/19-11-2007. Θέμα:«Εισφορές Ταμείου Νομικών έτους 2007»

download περισσότερα
31/07/2007

Αρ.Πρωτ.:747,754/31-7-2007. Θέμα:«Εισφορές Τ.Α.Σ. και Τ.Ν. Ιουλίου-Αυγούστου»

download περισσότερα
25/06/2007

Αρ.Πρωτ.(Τ.Ν.):33536/25-6-2007. Εγκύκλιος Τ.Ν. Νο406/25-6-2007 περί «Καθορισμού συνεπειών για τους συμβολαιογράφους από τη μη εφαρμογή της διάταξης της παρ.3α του άρθρου 48 του Ν.3518/2006»

download περισσότερα
07/05/2007

Αρ.Πρωτ.:462/7-5-2007. Θέμα:«Εγκύκλιος Ταμείου Νομικών περί τρόπου απόδοσης των πόρων»

download περισσότερα
28/03/2007

Αρ.Πρωτ.:346/28-3-2007. Θέμα:«Προείσπραξη ειδικών πόρων υπέρ Ταμείου Νομικών»

download περισσότερα
06/03/2007

Αρ.Πρωτ.:186/6-3-2007. Θέμα:«Ρυθμίσεις οφειλών Ταμείου Νομικών»

download περισσότερα
02/02/2007

Αρ.Πρωτ.:128/2-2-2007. Θέμα:«Προείσπραξη πόρων υπέρ Ταμείου Νομικών»

download περισσότερα
03/10/2006

Αριθμ.Πρωτ.:1104/3-10-2006. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές Ταμείου Νομικών έτους 2006»

download περισσότερα