Δηλώσεις Ιδιοκτησίας

02/12/2011

Αρ.Πρωτ.:949/28-11-2011. Θέμα:«Δημοσίευση του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 249/25-11-11)

download περισσότερα
01/09/2011

Αρ.Πρωτ.:684/24-8-2011. Θέμα:«Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων περιοχής Τροχιοδρομικών Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1100/9-9-2010. Θέμα:«3η ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων περιοχής Κρυονερίου Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
19/07/2010

Αρ.Πρωτ.:731/9-7-2010. Θέμα:«2η ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων περιοχής Τροχιοδρομικών Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
20/04/2010

Αρ.Πρωτ.:370/14-4-2010. Θέμα:«2η Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων περιοχής Κρυονερίου Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
19/11/2009

Αρ.Πρωτ.:1027/18-11-2009. Θέμα:«Ανάρτηση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων περιοχής Τροχιοδρομικών Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
13/11/2009

Αρ.Πρωτ.:1033/6-11-2009. Θέμα:«Δηλώσεις ιδιοκτησίας Δήμου Μενηίδος Ν.Πέλλας»

download περισσότερα
16/10/2009

Αρ.Πρωτ.:935/9-10-2009. Θέμα:«Ανάρτηση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων περιοχής Κρυονερίου Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
08/12/2008

Αρ.Πρωτ.:1139/2-12-2008. Θέμα:«Δηλώσεις ιδιοκτησίας στην περιοχή Τροχιοδρομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
24/11/2008

Αρ.Πρωτ.:1097/20-11-2008. Θέμα:«Δηλώσεις ιδιοκτησίας στην περιοχή Κρυονερίου του Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
23/04/2008

Αρ.Πρωτ.:417/23-4-2008. Θέμα:«Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Δήμο Θερμαϊκού»

download περισσότερα
18/02/2008

Αρ.Πρωτ.:167/18-2-2008. Θέμα:«Καθορισμός χρήσεων γης Δήμου Μίκρας Ν.Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
10/10/2007

Αρ.Πρωτ.:938/10-10-2007. Θέμα:«Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στα Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου, Αρδαμερίου, Βασιλουδίου και Γερακαρούς του Δήμου Κορώνειας Ν.Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
13/02/2007

Αρ.Πρωτ.:145/13-2-2007. Θέμα:«Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή επέκτασης Στρωμνιτσιωτών στα διοικητικά όρια των Δήμων Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας»

download περισσότερα
10/11/2006

Αρ.Πρωτ.:1206,1220/10-11-2006. Θέμα:«Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους Ρεντίνας, Χορτιάτη & Μίκρας Ν.Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
30/10/2006

Αρ.Πρωτ.:1123,1141,1143/30-10-2006. Θέμα:«Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους Θέρμης & Ευόσμου Ν.Θεσσαλονίκης και Παραλίας Ν. Πιερίας»

download περισσότερα
03/10/2006

Αρ.Πρωτ.:1087,1096/3-10-2006. Θέμα:«Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους Ασσήρου και Εγνατίας Ν. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
22/06/2000

Αριθ.Πρωτ.:414/22-6-2000. Θέμα:«Πράξη Εφαρμογής για την επέκταση σχεδίου πόλεως του Δ.Δ. Εξοχής Δήμου Χορτιάτη Θεσ/νίκης»

download
30/08/1999

Αριθ.Πρωτ.:440/30-8-1999. Θέμα:«Διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις ιδιοκτησίας και την εν γένει εφαρμογή του Ν.2308/1995»

download
03/11/1995

Αριθ.Πρωτ.:708/3-11-1995. Θέμα:«Το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας απαιτείται και μετά την κύρωση και μεταγραφή της πράξεως εφαρμογής, εφόσον η κύρωση της πράξης έγινε μετά την 25.11.1994»

download
25/04/1995

Αριθ.Πρωτ.:273/25-4-1995. Θέμα:«Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία διευκρινίστηκε ότι το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας δεν απαιτείται όταν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής (Εγκύκλιος 62 (ΥΠΕΧΩΔΕ)/1994)»

download
29/11/1994

Αριθ.Πρωτ.:937/29-11-1994. Θέμα:«Διευκρινίσεις σχετικές με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2242 (ΦΕΚ 162 Α΄/3.10.94) (Εγκύκλιος 50 (ΥΠΕΧΩΔΕ)/1994)»

download
11/05/1993

Αριθ.Πρωτ.:371/11-5-1993. Θέμα:«Αναστολή παρ. 18 του άρθρου 24 του Ν.2130/93 μέχρι 31-7-93»

download
10/03/1992

Αριθ.Πρωτ.:179/10-3-1992. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτή (ΠΟΛ 1014/1992)»

download