Συνέδρια - Ημερίδες

22/07/2005

Αρ.Πρωτ.:674/22-7-2005. Θέμα:"3ο Φόρουμ Βαλκανικών Συμβολαιογραφιών"

download περισσότερα
07/06/2005

Αρ.Πρωτ.:513/7-6-2005. Θέμα:"Πρόσκληση σε ημερίδα για το κτηματολόγιο"

download περισσότερα
07/06/2005

Αρ.Πρωτ.:514/7-6-2005. Θέμα:"Πρόσκληση σε ημερίδα"

download περισσότερα