Πλειστηριασμοί

28/07/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 50η/28-7-2015 «Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87 Α/23-7-2015) – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) – [Άρθρο 1 – Τροποποιήσεις ΚΠολΔικ]»

download περισσότερα
22/07/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.413/22-7-15 - Δημοσίευση στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1525/21-7-15 της ΚΥΑ για παράταση αναστολής πλειστηριασμών μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015

download περισσότερα
21/07/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.411/21-7-15 - Παράταση αναστολής πλειστηριασμών μέχρι τέλος Ιουλίου 2015

download περισσότερα
15/07/2015

Αρ.Πρωτ.:432/15-7-2015. Θέμα:«Διαβίβαση της από 14-7-2015 Π.Ν.Π. περί τραπεζικής αργίας»

download περισσότερα
30/06/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.353/29-6-15 - Αναστολή εργασιών δικαστηρίων & διενέργειας πλειστηριασμών λόγω διεξαγωγής δημοψηφίσματος

download περισσότερα
11/05/2015

Αρ.Πρωτ.:303/4-5-2015. Θέμα:«Ν.4321/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 32/21-3-15) & Ν.4324/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 44/29-4-15)»

download περισσότερα
07/05/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.:240/6-5-15 σχετικά με τη διεξαγωγή πλειστηριασμών

download περισσότερα
09/01/2015

Αρ.Πρωτ.:15/8-1-2015. Θέμα:«Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών λόγω εκλογών»

download περισσότερα
03/06/2014

Αρ.Πρωτ.:635/3-6-2014. Θέμα:«Διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια πλειστηριασμών κατά την 4η Ιουνίου 2014»

download περισσότερα
29/05/2014

Αρ.Πρωτ.:611/27-5-2014. Θέμα:«Εξόφληση καταγγελθέντων απαιτήσεων του Ι.Κ.Α.»

download περισσότερα
29/05/2014

Αρ.Πρωτ.:597/27-5-2014. Θέμα:«Παράταση αναστολής εργασιών και διενέργειας πλειστηριασμών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
03/04/2014

Αρ.Πρωτ.:358/31-3-2014. Θέμα:«Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων λόγω Εκλογών»

download περισσότερα
08/01/2014

Αρ.Πρωτ.:16/7-1-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4224/2013 - "Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους-Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις"»

download περισσότερα
03/06/2013

Αρ.Πρωτ.:401/28-5-2013. Θέμα:«Διεύρυνση προνομιακής κατάταξης των απαιτήσεων του Δημοσίου από ΦΠΑ επί πλειστηριασμού ή πτωχευτικής εκκαθάρισης (ΠΟΛ.1115/23-5-2013)»

download περισσότερα
05/03/2013

Αρ.Πρωτ.:191/4-3-2013. Θέμα:«Ν.4128/2013-Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»

download περισσότερα
24/12/2012

Αρ.Πρωτ.:1025/18-12-2012. Θέμα:«Κοινοποίηση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου-Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
08/11/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/1η-11-2012 «Εξοφλήσεις απαιτήσεων αναγγελθέντων δανειστών»

download περισσότερα
05/07/2012

Αρ.Πρωτ.:538/5-7-2012. Θέμα:«Είσπραξη δικαιωμάτων συμβολαιογράφων επί πράξης εξόφλησης πίνακα κατάταξης»

download περισσότερα
11/06/2012

Αρ.Πρωτ.:476/8-6-2012. Θέμα:«Μη ενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης πριν και μετά τις Βουλευτικές Εκλογές»

download περισσότερα
18/05/2012

Αρ.Πρωτ.:417/17-5-2012. Θέμα:«Τελεσιδικία (εκτελεστότητα) πίνακα κατάταξης δανειστών σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3900/2010 & 4072/2012 (ΠΟΛ.1120/14-5-2012)»

download περισσότερα
24/04/2012

Αρ.Πρωτ.:334/23-4-2012. Θέμα:«Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων λόγω Βουλευτικών Εκλογών»

download περισσότερα
09/01/2012

Αρ.Πρωτ.:1049/20-12-2011. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
19/12/2011

Αρ.Πρωτ.:1026/14-12-2011. Θέμα:«Ενέργειες για την είσπραξη εξόδων και δικαιωμάτων πλειστηριασμού κατά ΚΕΔΕ»

download περισσότερα
04/10/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 74η/4-10-11 «Τροποποίηση διατάξεων ΚΠολΔ που αφορούν στην αναγκαστική εκτέλεση»

download περισσότερα