Πλειστηριασμοί

25/01/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.32/24-1-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

download περισσότερα
17/01/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.14/17-1-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

download περισσότερα
10/01/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.6/9-1-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

download περισσότερα
03/01/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.1/3-1-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

download περισσότερα
02/01/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.734/27-12-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

download περισσότερα
02/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 69η/28-12-2016 «Τέλη και δικαιώματα για σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως»

download περισσότερα
20/12/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.727/20-12-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

download περισσότερα
13/12/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.709/13-12-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

download περισσότερα
06/12/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.702/6-12-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

download περισσότερα
29/11/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.678/29-11-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

download περισσότερα
22/11/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.671/22-11-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

download περισσότερα
15/11/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.662/15-11-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

download περισσότερα
08/11/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.649/8-11-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

download περισσότερα
02/11/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.630/1-11-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

download περισσότερα
25/10/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.617/25-10-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

download περισσότερα
18/10/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.597/18-10-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

download περισσότερα
12/10/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.568/11-10-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια των πλειστηριασμών την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

download περισσότερα
06/10/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/5-10-2016 «Ενεργοποίηση εφαρμογής του συστήματος πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ για την ανάρτηση πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ»

download περισσότερα
29/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 57η/28-9-2016 «Ένταξη του συστήματος πληρωμών ανάρτησης πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, στο διατραπεζικό σύστημα εισπράξεων ΔΙΑΣ»

download περισσότερα
14/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 50η/13-9-2016 «Διαβίβαση ανακοίνωσης ΕΤΑΑ - Οδηγίες για την ηλεκτρονική ανάρτηση πλειστηριασμών»

download περισσότερα
02/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/1-6-2016 «Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ 95 Α) – Προσδιορισμός εμπορικής αξίας κατασχόμενου ακινήτου»

download περισσότερα
01/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/1-6-2016 «Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών - Διόρθωση της υπ´αριθμ.429/28-04-2016 εγκυκλίου του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»

download περισσότερα
31/05/2016

Αρ.Πρωτ.:588/31-5-2016. Θέμα: Π.Δ.59/24-5-2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 95/27-5-2016) «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας»

download περισσότερα
19/05/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/18-5-2016 «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσιεύσεως αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)»

download περισσότερα