Επιμορφωτικά Σεμινάρια

06/09/2022

Αρ.Πρωτ.:524/6-9-2022. Θέμα:«Σεμινάριο εκπαίδευσης ηλεκτρονικής καταχώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο»

download περισσότερα
10/05/2022

Αρ.Πρωτ.:332/9-5-2022. Θέμα:«Σεμινάριο εκπαίδευσης καταχώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο»

download περισσότερα
18/02/2022

Αρ.Πρωτ.:124/17-2-2022. Θέμα:«Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων»

περισσότερα
22/11/2021

Αρ.Πρωτ.:656/17-11-2021. Θέμα:«Webinar για διαμεσολάβηση»

περισσότερα
06/02/2020

Αρ.Πρωτ.:107/5-2-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για το ρόλο του συμβολαιογράφου στο θεσμό της διαμεσολάβησης»

download περισσότερα
31/07/2019

Αρ.Πρωτ.:435/25-7-2019. Θέμα:«Ανάρτηση εισηγήσεων σεμιναρίου στο Κανάλι Youtube του ΣΣΕΘ»

περισσότερα
04/07/2019

Αρ.Πρωτ.:403/4-7-2019. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου για τα αυθαίρετα την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019»

download περισσότερα
19/04/2019

Αρ.Πρωτ.:293/19-4-2019. Θέμα:«Ανάρτηση εισηγήσεων σεμιναρίου στο Κανάλι Youtube του ΣΣΕΘ»

περισσότερα
19/03/2019

Αρ.Πρωτ.:199/13-3-2019. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίων»

download περισσότερα
01/02/2019

Αρ.Πρωτ.:86/31-1-2019. Θέμα:«Διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων»

download περισσότερα
29/03/2017

Αρ.Πρωτ.:257/27-3-2017. Θέμα:«Εκδήλωση-ενημέρωση για το ασφαλιστικό την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017»

download περισσότερα
20/01/2016

Αρ.Πρωτ.:33/20-1-2016. Θέμα:«Έναρξη νέου κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016»

download περισσότερα
11/02/2015

Αρ.Πρωτ.:115/9-2-2015. Θέμα:«Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων»

download περισσότερα
30/01/2015

Αρ.Πρωτ.:79/28-1-2015. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίων για τη χρήση ψηφιακής υπογραφής»

download περισσότερα
06/11/2013

Αρ.Πρωτ.:725/31-10-2013. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου για την εφαρμογή του Ν.4178/2013 την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013»

download περισσότερα
31/10/2013

Αρ.Πρωτ.:707/22-10-2013. Θέμα:«Παρακολούθηση νέου κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων του Σ.Σ.Ε.Θ. από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013»

download περισσότερα
25/09/2013

Αρ.Πρωτ.:629/17-9-2013. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίων»

download περισσότερα
01/10/2012

Αρ.Πρωτ.:711/27-9-2012. Θέμα:«Εκδήλωση με θέμα "Ν.4014/2011 & τροποποιήσεις", την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012»

download περισσότερα
13/06/2012

Αρ.Πρωτ.:480/11-6-2012. Θέμα:«Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012»

download περισσότερα
02/03/2012

Αρ.Πρωτ.:199/29-2-2012. Θέμα:«Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων»

download περισσότερα
17/01/2012

Αρ.Πρωτ.:43/16-1-2012. Θέμα:«Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για θέματα τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4014/2011 & 4030/2011)»

download περισσότερα
15/09/2011

Αρ.Πρωτ.:748/14-9-2011. Θέμα:«Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων»

download περισσότερα
24/03/2011

Αρ.Πρωτ.:237/24-3-2011. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου για σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με το σύστημα "υπηρεσία μιας στάσης", στις 31/3 & 1/4/2011»

download περισσότερα
16/03/2011

Αρ.Πρωτ.:214/15-3-2011. Θέμα:«Οργάνωση σεμιναρίου για σύσταση Α.Ε. & Ε.Π.Ε. με το σύστημα "υπηρεσία μιας στάσης"»

download περισσότερα