Ε.Τ.ΑΚ.

15/04/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/12-4-13 «Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1072/11-4-2013: "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17Α΄), καθώς και των παραγράφων 1,2, και 3 του άρθρου 36 του ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81Α΄)"»

download περισσότερα
09/04/2013

Αρ.Πρωτ.:271/8-4-2013. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4141/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 81/5-4-13) "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις"»

download περισσότερα
05/04/2013

Αρ.Πρωτ.:266/4-4-2013. Θέμα:«Πιστοποιητικό άρθρου 48 του Ν.3842/2010 επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας από τον μοναδικό ιδιοκτήτη»

download περισσότερα
19/02/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. Αρ.Πρωτ.:41/19-2-13 «Ανακοίνωση σχετικά με εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3842/2010»

download περισσότερα
08/02/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. Αρ.Πρωτ.:21/5-2-13 «Διευκρινίσεις για θέματα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας»

download περισσότερα
30/01/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. Αρ.Πρωτ.:11/25-1-13 «Ανακοίνωση σχετικά με την προσάρτηση πιστοποιητικού του Ν.4110/2013»

download περισσότερα
24/01/2013

Αρ.Πρωτ.:74/24-1-2013. Θέμα:«Δημοσίευση νέου φορολογικού νόμου (Ν.4110/2013, ΦΕΚ τ.Α΄ 17/23-1-2013)»

download περισσότερα
08/01/2013

Αρ.Πρωτ.:7/4-1-2013. Θέμα:«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.3842/2010 ως προς τα φυσικά πρόσωπα (ΠΟΛ.1003/2-1-2013)»

download περισσότερα
30/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1140/29-9-2010. Θέμα:«Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1082/9-9-2010. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς και εκκαθαριστικού σημειώματος τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009»

download περισσότερα
02/07/2010

Αρ.Πρωτ.:619,522,520/17-6-2010. Θέμα:«Ε.Τ.ΑΚ. και ειδικός φόρος επί ακινήτων»

download περισσότερα
15/03/2010

Αρ.Πρωτ.:184/12-3-2010. Θέμα:«Παράταση Ε.Τ.ΑΚ.»

download περισσότερα
21/12/2009

Αρ.Πρωτ.:1150/14-12-2009. Θέμα:«Παράταση πιστοποιητικού Ε.Τ.ΑΚ.»

download περισσότερα
21/12/2009

Αρ.Πρωτ.:1136/10-12-2009. Θέμα:«Παράταση πιστοποιητικού Ε.Τ.ΑΚ.»

download περισσότερα
01/10/2009

Αρ.Πρωτ.:846/24-9-2009. Θέμα:«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 του Ν.3763/2009»

download περισσότερα
28/07/2009

Αρ.Πρωτ.:741/23-7-2009. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.3775/09 (Πιστοποιητικό Ε.Τ.ΑΚ.-Ημιυπαίθριοι)»

download περισσότερα
03/07/2009

Αρ.Πρωτ.:652/30-6-2009. Θέμα:«Παράταση πιστοποιητικού Ε.Τ.ΑΚ.»

download περισσότερα
18/06/2009

Αρ.Πρωτ.:513/10-6-2009:«Εξαίρεση από τον κανόνα του 1ευρώ/τμ των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων των νομικών προσώπων»

download περισσότερα
18/06/2009

Αρ.Πρωτ.:530/10-6-2009. Θέμα:«Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»

download περισσότερα
08/04/2009

Αρ.Πρωτ.:262/26-3-2009. Θέμα:«Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων»

download περισσότερα
24/02/2009

Αρ.Πρωτ.:179/19-2-2009. Θέμα:«Πιστοποιητικό καταβολής Ε.Τ.ΑΚ.»

download περισσότερα
19/01/2009

Αρ.Πρωτ.:1230/08,23/12-1-2009. Θέμα:«Ε.Τ.ΑΚ.»

download περισσότερα
31/12/2008

Αρ.Πρωτ.:1230/30-12-2008. Θέμα:«Ε.Τ.ΑΚ.»

download περισσότερα
18/11/2008

Αρ.Πρωτ.:1060/11-11-2008. Θέμα:«Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών-τροποποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων και διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. φυσικών προσώπων έτους 2008»

download περισσότερα