Κτηματολόγιο

28/04/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/28-4-2021 «Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν.2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων (άρθρ.5 παρ.3 του Ν.2308/1995) στο Δήμο Αθηναίων»

download περισσότερα
26/04/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.165/23-4-2021 - Αποκλειστικά ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου από 26-04-2021 – Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει

download περισσότερα
19/04/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.151/19-4-2021 - Πρόσβαση και έρευνα στα στοιχεία του Κτηματολογίου

download περισσότερα
14/04/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.136/13-4-2021 - 1η Συνάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με εκπροσώπους του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

download περισσότερα
22/02/2021

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2106752/ΔΚ272/22-2-2021. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των πρώην Κοινοτήτων Επταμύλων, Λευκώνα και Νεοχωρίου της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
11/01/2021

Αρ.Πρωτ.:2/5-1-2021. Θέμα:«Παράταση προθεσμιών»

download περισσότερα
01/12/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2043040/ΔΚ1466/25-11-2020. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Κοινοτήτων Επταμύλων, Λευκώνα και Νεοχωρίου Σερρών»

download περισσότερα
19/11/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2041708/ΔΚ1392/16-11-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την επικείμενη περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Επταμύλων, Λεύκωνα και Νεοχωρίου Σερρών»

download περισσότερα
16/10/2020

Αρ.Πρωτ.:729/15-10-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για θέματα Κτηματολογίου»

περισσότερα
14/10/2020

Αρ.Πρωτ.:714/12-10-2020. Θέμα:«Ηλεκτρονική καταχώρηση πράξεων»

download περισσότερα
05/10/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.385/29-9-2020 - Τηλεδιάσκεψη με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

download περισσότερα
15/09/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ2830/2030604/8-9-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Δήμων Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
15/09/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.983/2031284/11-9-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα των περιοχών των Δήμων Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
22/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ2200/2025303/17-7-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας»

download περισσότερα
22/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.789/2025304/20-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας»

download περισσότερα
03/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.673/2020908/1-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών των Π.Ε. Κοζάνης & Πιερίας»

download περισσότερα
03/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.657/2021029/1-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Κιλκίς»

download περισσότερα
02/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1699/2020909/26-6-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Π.Ε. Κοζάνης και Πιερίας»

download περισσότερα
29/06/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1700/2021000/25-6-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα της Π.Ε. Κιλκίς»

download περισσότερα
29/06/2020

Αρ.Πρωτ.:510/29-6-2020. Θέμα:«Νέα επιπλέον δυνατότητα υποβολής δήλωσης (Δ2) του Ν.2308/1995»

download περισσότερα
05/06/2020

Αρ.Πρωτ.:446/4-6-2020. Θέμα:«Διαδικασία καταβολής τελών υπέρ Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
29/05/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.523/2016326/28-5-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα στο Δήμο Αθηναίων»

download περισσότερα
29/05/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1271/2016316/28-5-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα του Δήμου Αθηναίων»

download περισσότερα
25/05/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1170/2015454/20-5-2020. Θέμα:«Παράταση άρσης εφαρμογής αρθρ.5 του ν.2308/95 για ορισμένο χρόνο για τους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. Βρουχά, Λούμα και Σκινιά του Ν.Λασιθίου»

download περισσότερα