Λοιπά

07/06/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.193/6-6-2022 - Συνάντηση ΣΕΣΣΕ με τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης

download περισσότερα
30/05/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.184/27-5-2022 - Συνάντηση εκπροσώπων της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με μέλη της Κυβέρνησης

download περισσότερα
26/05/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/25-5-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
20/05/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.173/19-5-2022 - Ένταξη συμβολαιογράφων σε προγράμματα ΕΣΠΑ

download περισσότερα
19/05/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/18-5-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
19/05/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/18-5-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
18/05/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.168/17-5-2022 - Χορήγηση αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθηκών και πράξεων κήρυξης διαθήκης ως κύριας

download περισσότερα
15/04/2022

Αρ.Πρωτ.:276/15-4-2022. Θέμα:«Αίτημα χορήγησης πληροφοριών»

περισσότερα
29/03/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 19η/24-3-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
21/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.96/21-3-2022 - Έκδοση βιβλίου για το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

download περισσότερα
14/03/2022

Αρ.Πρωτ.:177/11-3-2022. Θέμα:«Διαβίβαση δικαστικής απόφασης»

περισσότερα
04/03/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/4-3-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
04/03/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/4-3-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
02/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.78/2-3-2022 - Έκκληση για βοήθεια Volodymyr Marchenko Προέδρου Ουκρανικής Συμβολαιογραφίας

download περισσότερα
21/02/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 15η/18-2-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
08/02/2022

Αρ.Πρωτ.:99/8-2-2022. Θέμα:«Αμοιβές»

περισσότερα
07/02/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/4-2-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
04/02/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/4-2-2022 «myAADE: Άμεση πίστωση πληρωμών και μέσω IRIS»

download περισσότερα
31/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/12-1-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
28/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.35/27-1-2022 - 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. το Σάββατο, 29.01.2022, ώρα 10 π.μ. –Συμμετοχή Πρόεδρου Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., κ.Γεωργίου Ρούσκα

download περισσότερα
25/01/2022

Αρ.Πρωτ.:41β/17-1-2022. Θέμα:«Εξόφληση συνδρομής»

περισσότερα
25/01/2022

Αρ.Πρωτ.:41α/17-1-2022. Θέμα:«Καταβολή συνδρομής»

περισσότερα
24/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.28/20-1-2022 - Δικαίωμα λήψης σύνταξης γήρατος-υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

download περισσότερα
18/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.18/14-1-2022 - Βιντεοσκοπημένη ενημέρωση ΑΑΔΕ – myDATA/τιμολόγιο – Οδηγίες για συμβολαιογράφους

download περισσότερα