Λοιπά

02/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.78/2-3-2022 - Έκκληση για βοήθεια Volodymyr Marchenko Προέδρου Ουκρανικής Συμβολαιογραφίας

download περισσότερα
21/02/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 15η/18-2-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
08/02/2022

Αρ.Πρωτ.:99/8-2-2022. Θέμα:«Αμοιβές»

περισσότερα
07/02/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/4-2-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
04/02/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/4-2-2022 «myAADE: Άμεση πίστωση πληρωμών και μέσω IRIS»

download περισσότερα
31/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/12-1-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
28/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.35/27-1-2022 - 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. το Σάββατο, 29.01.2022, ώρα 10 π.μ. –Συμμετοχή Πρόεδρου Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., κ.Γεωργίου Ρούσκα

download περισσότερα
25/01/2022

Αρ.Πρωτ.:41β/17-1-2022. Θέμα:«Εξόφληση συνδρομής»

περισσότερα
25/01/2022

Αρ.Πρωτ.:41α/17-1-2022. Θέμα:«Καταβολή συνδρομής»

περισσότερα
24/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.28/20-1-2022 - Δικαίωμα λήψης σύνταξης γήρατος-υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

download περισσότερα
18/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.18/14-1-2022 - Βιντεοσκοπημένη ενημέρωση ΑΑΔΕ – myDATA/τιμολόγιο – Οδηγίες για συμβολαιογράφους

download περισσότερα
18/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.20/17-1-2022 - Αποστολή εγγράφου Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη σύνταξη συμβολαίων στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης Δήμου Αμφίπολης Σερρών

download περισσότερα
14/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 4η/12-1-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
10/12/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.484/9-12-2021 - Ενημέρωση για διεθνή θέματα – Γ.Σ. CNUE και Διαδικτυακό Συνέδριο (6-7/12/2021)

download περισσότερα
09/12/2021

Αρ.Πρωτ.:697/9-12-2021. Θέμα:«Ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων αποφάσεων και διαθηκών από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
06/12/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 69η/3-12-2021 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
06/12/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 70η/3-12-2021 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
01/12/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.473/30-11-2021 - Διαδικτυακή ενημέρωση για την ψηφιοποίηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος – εμπειρία και απόψεις της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας

download περισσότερα
25/11/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.469/24-11-2021 - Διαδικτυακή ενημέρωση για την ψηφιοποίηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος – εμπειρία και απόψεις της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας

download περισσότερα
24/11/2021

Αρ.Πρωτ.:667/23-11-2021. Θέμα:«Παροχή στοιχείων»

περισσότερα
17/11/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.456/17-11-2021 - Μετονομασία των κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες

download περισσότερα
15/11/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 64η/12-11-2021 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
15/11/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 65η/12-11-2021 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
10/11/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.438/10-11-2021 - Παρουσίαση της εφαρμογής του Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτου

download περισσότερα