Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων - Ν.Σ.Κ. κλπ.

01/03/2005

Υπ’ αριθμ.622/2004 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. «Φορολόγηση ημιυπαίθριων και λοιπών βοηθητικών χώρων»

download περισσότερα
17/02/2005

Αριθ.Πρωτ.:99/17-2-2005. Θέμα:«Υπ' αριθμ.πρωτ.Οικ.8200/27.1.2005 έγγραφο του Ν.Σ.Κ., που αφορά: α) Διανομή αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ενυπόθηκου ακινήτου β) Διανομή ασφαλιστικής αποζημίωσης ενυπόθηκου ακινήτου γ) Προθεσμία αναγγελίας και προβλεπόμενες επιδόσεις στο Δημόσιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις περιπτώσεις α και β»

download περισσότερα
26/07/2004

Αριθ.Πρωτ.:559/26-07-2004. Θέμα:«Σύνταξη κατακυρωτικής εκθέσεως σχετικά με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό (Αριθ. Γνωμ. 10/2004)»

download
11/06/2004

Αριθ.Πρωτ.:_/11-06-2004. Θέμα:«Δικαιώματα Συμβολαιογράφων σε μεταβίβαση ακινήτων από τράπεζα στη θυγατρική της (Αριθ. Γνωμ. 10/2003 (Ολομέλεια Α.Π.))»

download
10/03/2004

Αριθ.Πρωτ.:139/10-3-2004. Θέμα:«Υπ’ αριθμ.2/4.2.2004 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ.Χαράλαμπου Παπαγεωργίου, σύμφωνα με την οποία, τα συμβολαιογραφικά έγγραφα αποτελούν τίτλους εκτελεστούς ανεξάρτητα αν σε αυτά περιέχεται ή όχι ρήτρα περί εκτελεστότητάς τους»

download περισσότερα
28/01/2004

Αρ.Πρωτ.:65/28-01-2004. Θέμα:«Κτηματολόγιο - υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων»

download
25/07/2003

Αριθ.Πρωτ.:526/25-07-2003. Θέμα:«Έννοια επιδικίας-γένεση φορολογικής υποχρέωσης όταν συντρέχει επιδικία»

download
18/06/2003

Αριθ.Πρωτ.:388/18-6-2003. Θέμα:«Απαλλαγή πρώτης κατοικίας για δεύτερη φορά σε διαζευγμένη (ΠΟΛ 1075/2003)»

download
12/06/2003

Αριθ.Πρωτ.:409/12-6-2003. Θέμα:«Απαλλαγή πρώτης κατοικίας κατά την αγορά οικοπέδου σε οικισμό με δικό του ρυμοτομικό σχέδιο»

download
18/04/2003

Αριθ.Πρωτ.:294/18-4-2003. Θέμα:«Απάντηση σε αναφορά»

download
02/04/2003

Αριθ.Πρωτ.:222/2-4-2003. Θέμα:«Η επιστροφή μέρους καταβληθέντος φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων λόγω ατονίας αναβλητικής αίρεσης δεν είναι νόμιμη (ΠΟΛ 1033/2003)»

download
05/03/2003

Αριθ.Πρωτ.:161/5-3-2003. Θέμα:«Κατάσχεση ψιλής κυριότητας ακινήτου σε περίπτωση συνένωσης της επικαρπίας πριν από τη διενέργεια πλειστηριασμού (ΠΟΛ 1014/2003)»

download
27/02/2003

Αριθ.Πρωτ.:_/27-02-2003. Θέμα:«Νόμιμη η αποδοχή από δωρεοδόχο προς σύμβαση συμβάσεως δωρεάς επικαρπίας αιτία θανάτου (Αριθ. Γνωμ. 87/2003 (Ν.Σ.Κ.))»

download
06/02/2003

Αριθ.Πρωτ.:54/06-02-2003. Θέμα:«Δωρεά προς μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο (Αριθ. Γνωμ. ΠΟΛ 1282/2003)»

download
14/01/2003

Αριθ.Πρωτ.:18/14-1-2003. Θέμα:«Κατάργηση φόρου κληρονομιάς στο Ισραήλ εφόσον έχει πράγματι ως αποτέλεσμα τη μη επιβολή του εν λόγω φόρου σε βάρος ελληνικών κοινωφελών νομικών προσώπων (ΠΟΛ 1261/2002)»

download
03/09/2002

Αριθ.Πρωτ.:727/3-9-2002. Θέμα:«Δημοσιεύσεις των περιλήψεων της εκθέσεως κατασχέσεων (Αριθ. Γνωμ. 2/1999)»

download
27/08/2002

Αριθ.Πρωτ.:563/27-08-2002. Θέμα:«Απαλλαγή από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας των μελών κοινωνίας αστικού δικαίου (Αριθ. Γνωμ. ΠΟΛ 1200/2002)»

download
30/05/2002

Αρ.Πρωτ.:365/30-05-2002. Θέμα:«Σύννομο ή μη της συμμετοχής Βούλγαρου υπηκόου με ποσοστό σε εταιρικό κεφάλαιο ΑΕ.»

download
26/03/2002

Αρ.Πρωτ.:170/26-03-2002. Θέμα:«Υπογραφή μεταβιβαστικού συμβολαίου από τον εργολάβο με αυτοσύμβαση σε περίπτωση εμφάνισης του οικοπεδούχου και άρνησής του να συμπράξει στην υπογραφή»

download
03/12/2001

Αριθ.Πρωτ.:790/3-12-2001. Θέμα:«Διόρθωση συμβολαιογραφικών πράξεων χαριστικών παροχών (Αριθ. Γνωμ. 826/98, 708/2000/(ΝΣΚ))»

download
15/11/2001

Αριθ.Πρωτ.:729/15-11-2001. Θέμα:«Κληρονομικό δικαίωμα μετά την υιοθεσία (Αριθ. Γνωμ. 700/2000 (ΝΣΚ))»

download
16/07/2001

Αριθ.Πρωτ.:492/16-07-2001. Θέμα:«Εγκυρότητα Πλειστηριασμού (Αριθ. Γνωμ. 4/2001)»

download
02/07/2001

Αριθ.Πρωτ.:454/2-7-2001. Θέμα:«Επιτρεπτή ή όχι η κατάτμηση των κληροτεμαχίων που βρίσκονται μέσα σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) μέχρι του κατωτάτου ορίου κατατμήσεως της οικείας ΖΟΕ (Αριθ. Γνωμ. 5/2001)»

download
16/03/2001

Αριθ.Πρωτ.:28/16-03-2001. Θέμα:«Ταμείο Νομικών - Πλειστηριασμοί (Αριθ. Γνωμ. ΣτΕ 3104/2002)»

download