Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων - Ν.Σ.Κ. κλπ.

10/01/2001

Αριθ.Πρωτ.:7/10-1-2001. Θέμα:«Τρόπος μεταβίβασης του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου (Αριθ. Γνωμ. 323/2000 (ΝΣΚ))»

download
14/12/2000

Αριθ.Πρωτ.:812/14-12-2000. Θέμα:«Εφαρμογή διατάξεων άρθρ.64 ν.2637/98 κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων - κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 2 ν.2732/1999 (ΠΟΛ 1267/2000)»

download
13/11/2000

Αριθ.Πρωτ.:756/13-11-2000. Θέμα:«Ανταλλάξιμα κτήματα (Αριθ. Γνωμ. 5578/2000 (Κτηματική Υπηρεσία))»

download
14/08/2000

Αριθ.Πρωτ.:564/14-8-2000. Θέμα:«Ισχύοντα επί πράξεων σύστασης καθέτων ιδιοκτησιών (Αριθ. Γνωμ. 6/2000)»

download
05/07/2000

Αριθ.Πρωτ.:466/5-7-2000. Θέμα:«Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ (Αριθ. Γνωμ. 10/2000)»

download
04/04/2000

Αριθ.Πρωτ.:1034484/714/Α0012/ΠΟΛ.1130/4-4-2000. Θέμα:«Φορολογική αντιμετώπιση των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων (ΠΟΛ.1130/2000)-Γνωμοδότηση ΝΣΚ 65/2000»

download περισσότερα
29/02/2000

Αριθ.Πρωτ.:127/29-2-2000. Θέμα:«Κοινοποίηση της αριθ.458/99 γνωμοδότησης του ΝΣΚ (επίλυση προβλημάτων από την εφαρμογή των άρθρων 1400 και 1401 του ΑΚ σε περίπτωση λύσεως του γάμου (ΠΟΛ 1035/2/2/2000)»

download
27/01/2000

Αριθ.Πρωτ.:77/27-1-2000. Θέμα:«Δυνατότητα Αρχιμανδρίτη να συμβληθεί σε συμβόλαιο πωλήσεως ιδιοκτησιών του»

download
17/01/2000

Αριθ.Πρωτ.:34/17-1-2000. Θέμα:«Σύνταξη οριστικού συμβολαίου ύστερα από ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας (Αριθ. Γνωμ. 6236/2000)»

download
09/12/1999

Αριθ.Πρωτ.:664/9-12-1999. Θέμα:«Σύνταξη οριστικού συμβολαίου ύστερα από ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας (Αριθ. Γνωμ. 16/1999)»

download
18/11/1999

Αριθ.Πρωτ.:617/18-11-1999. Θέμα:«Τοπική αρμοδιότητα υπαλλήλου πλειστηριασμού (Αριθ. Γνωμ. 3/1999 (Εισ. Πρωτ. Χαλκιδικής))»

download
10/09/1999

Αριθ.Πρωτ.:473/10-9-1999. Θέμα:«Κοινοποίηση γνωμοδότησης του ΝΣΚ (ΠΟΛ 1172/1999)»

download
10/09/1999

Αριθ.Πρωτ.:472/10-9-1999. Θέμα:«Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ολομέλειας ΝΣΚ (Τα έχοντα οικονομική αυτοτέλεια σπουδάζοντα τέκνα (18-25) δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των προστατευομένων μελών της οικογένειας και δικαιούνται ιδίας απαλλαγής πρώτης κατοικίας (ΠΟΛ 1168/1999)»

download
10/08/1999

Αριθ.Πρωτ.:387/10-8-1999. Θέμα:«Δικαιώματα για τη σύνταξη πράξης εξόφλησης πίνακα κατάταξης δανειστών»

download
29/04/1999

Αριθ.Πρωτ.:248/29-4-1999. Θέμα:«Μεταβιβάσεις εκμισθωμένων οχημάτων βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων (ΠΟΛ 1075/1999)»

download
14/04/1999

Αριθ.Πρωτ.:2672/14-4-1999. Θέμα:«Επίσημες μεταφράσεις εγγράφων (Αριθ. Γνωμ. 983/16/4/1999)»

download
14/04/1999

Αριθ.Πρωτ.:207/14-4-1999. Θέμα:«Κοινοποίηση της υπ'αριθμ.742/1998 γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Η μεταβίβαση περιουσίας λυθέντος σωματείου προς άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του, αποτελεί δωρεά (ΠΟΛ 1069/1999)»

download
18/03/1999

Αριθ.Πρωτ.:159/18-3-1999. Θέμα:«Κοινοποίηση γνωμοδότησης ΝΣΚ (Κληρονομικό δικαίωμα υιοθετηθέντος τέκνου έναντι των φυσικών γονέων του) (ΠΟΛ 1039/1999)»

download
09/03/1999

Αριθ.Πρωτ.:144/9-3-1999. Θέμα:«Η επικαρπία πράγματι συνιστάται μόνο με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία (Αριθ. Γνωμ. 1525/1999 (Υπ. Οικονομικών))»

download
02/02/1999

Αριθ.Πρωτ.:62/2-2-1999. Θέμα:«Θεσμός Προικός (Αριθ. Γνωμ. 1/1999)»

download
21/12/1998

Αριθ.Πρωτ.:682/21-12-1998. Θέμα:«Κατάσχεση πλειστηριάσματος»

download
16/10/1998

Αριθ.Πρωτ.:517/16-10-1998. Θέμα:«Διορθωτική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων εγγραφής προσημείωσης υποθήκης που προέρχεται από συναλλαγματικές σε διανομή πλειστηριάσματος (Αριθ. Γνωμ. 10/1998)»

download
18/09/1998

Αριθ.Πρωτ.:452/18-9-1998. Θέμα:«Προσάρτηση σε συμβόλαιο μεταβίβασης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, πλην του τοπογραφικού διαγράμματος, και η απόδειξη της αμοιβής του μηχανικού μέσω του ΤΕΕ»

download
01/09/1998

Αριθ.Πρωτ.:421/1-9-1998. Θέμα:«Επιβολή ΦΠΑ στη συμπληρωματική τιμή που καταβάλλεται στα πλαίσια ανέγερσης ακινήτου με το σύστημα αντιπαροχής (ΠΟΛ 1206/1998)»

download