Λοιπά

02/04/2024

Αρ.Πρωτ.:428/2-4-2024. Θέμα:«Παρουσίαση ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων»

περισσότερα
04/01/2024

Αρ.Πρωτ.:11/4-1-2024. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ για τη λειτουργία πλατφόρμας "Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου"»

download περισσότερα
21/11/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18-11-2023 - Απόφαση-κοινό ανακοινωθέν ΣΕΣΣΕ σχετικά με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων

download περισσότερα
21/11/2023

Αρ.Πρωτ.:608/21-11-2023. Θέμα:«Απόφαση για αναστολή της αποχής»

download περισσότερα
16/11/2023

Αρ.Πρωτ.:602/15-11-2023. Θέμα:«Απόφαση για αποχή»

download περισσότερα
15/11/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.212/15-11-2023 - Δελτίο τύπου ΣΕΣΣΕ-Απάντηση στη δημόσια ανάρτηση του κ.Κυρανάκη-Ψηφιακό συμβόλαιο

download περισσότερα
06/11/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.202/3-11-2023 - Επιστολή της ΣΕΣΣΕ προς τον κ.Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

download περισσότερα
30/10/2023

Αρ.Πρωτ.:557/25-10-2023. Θέμα:«Παράταση θητείας εντεταλμένων»

περισσότερα
17/10/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.187/16-10-2023 - Ψηφιακό συμβόλαιο

download περισσότερα
13/10/2023

Αρ.Πρωτ.:528/12-10-2023. Θέμα:«Διευρυμένη τηλεδιάσκεψη Συντονιστικής και μελών Διοικητικών Συμβουλίων»

περισσότερα
05/10/2023

Αρ.Πρωτ.:509/4-10-2023. Θέμα:«Ενημέρωση Προέδρου»

περισσότερα
20/07/2023

Αρ.Πρωτ.:414/19-7-2023. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2023»

περισσότερα
10/07/2023

Αρ.Πρωτ.:387/5-7-2023. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
30/05/2023

Αρ.Πρωτ.:312/26-5-2023. Θέμα:«Έκδοση ψηφιακής υπογραφής»

περισσότερα
20/04/2023

Αρ.Πρωτ.:203/20-4-2023. Θέμα:«Έκδοση επαγγελματικών ταυτοτήτων»

περισσότερα
24/02/2023

Αρ.Πρωτ.:109/23-2-2023. Θέμα:«Κύρος των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που διακινούνται ηλεκτρονικά»

περισσότερα
25/10/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.298/24-10-2022 - Ευθύνη συμβολαιογράφου για παράβαση καθήκοντος

download περισσότερα
06/09/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.274/5-9-2022 - Υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

download περισσότερα
27/07/2022

Αρ.Πρωτ.:488/26-7-2022. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022»

περισσότερα
11/07/2022

Αρ.Πρωτ.:457/8-7-2022. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
04/07/2022

Έγγραφο Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.224/1-7-2022 - Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Κανονισμού 650/2012 περί κληρονομικής διαδοχής για τους συμβολαιογράφους

download περισσότερα
30/06/2022

Αρ.Πρωτ.:442/29-6-2022. Θέμα:«Κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ με το Ν.4919/2022»

download περισσότερα
19/04/2022

Αρ.Πρωτ.:291/19-4-2022. Θέμα:«Προκήρυξη διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2022»

download περισσότερα
06/04/2022

Αρ.Πρωτ.:247/6-4-2022. Θέμα:«Ενημέρωση»

περισσότερα