Λοιπά

14/10/2020

Αρ.Πρωτ.:713/9-10-2020. Θέμα:«Έκδοση ψηφιακής υπογραφής»

περισσότερα
08/10/2020

Αρ.Πρωτ.:669/2-10-2020. Θέμα:«Μητρώο εκτελεστών διαθηκών»

download περισσότερα
22/09/2020

Αρ.Πρωτ.:666/21-9-2020. Θέμα:«Έκδοση ψηφιακής υπογραφής»

περισσότερα
24/07/2020

Αρ.Πρωτ.:569/21-7-2020. Θέμα:«Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης ψηφιακής υπογραφής»

περισσότερα
17/07/2020

Αρ.Πρωτ.:556/16-7-2020. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020»

περισσότερα
10/07/2020

Αρ.Πρωτ.:538/8-7-2020. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
02/07/2020

Αρ.Πρωτ.:515/30-6-2020. Θέμα:«Χορήγηση ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Σ.Σ.Ε.Θ.»

περισσότερα
18/10/2019

Αρ.Πρωτ.:549/16-10-2019. Θέμα:«Εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών»

download περισσότερα
18/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 55η/16-9-2019 «Αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων (Υπουργική Απόφαση με αριθμ.67343 ΕΞ/19-6-2019)»

download περισσότερα
13/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.412/12-9-2019 - Εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών

download περισσότερα
28/08/2019

Αρ.Πρωτ.:465/28-8-2019. Θέμα:«Ένσημα ΤΑΧΔΙΚ»

περισσότερα
24/07/2019

Αρ.Πρωτ.:431/22-7-2019. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019»

περισσότερα
16/07/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/11-7-2019 «Π.Δ. 81/2019 – Μετονομασία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποχρέωση συμβολαιογράφων σε αλλαγή σφραγίδας»

download περισσότερα
10/07/2019

Αρ.Πρωτ.:416/10-7-2019. Θέμα:«Μετονομασία Υπουργείου»

download περισσότερα
08/07/2019

Αρ.Πρωτ.:408/5-7-2019. Θέμα:«Δελτίο μητρώου συμβολαιογράφων»

περισσότερα
05/07/2019

Αρ.Πρωτ.:398/28-6-2019. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
18/12/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.369/14-12-2018 - Παράταση προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού

download περισσότερα
05/12/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.349/3-12-2018 - Υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού

download περισσότερα
16/07/2018

Αρ.Πρωτ.:487/5-7-2018. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018»

περισσότερα
16/07/2018

Αρ.Πρωτ.:480/3-7-2018. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
12/04/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/11-4-2018 «Υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από τον Ν.3691/2008»

download περισσότερα
16/11/2017

Αρ.Πρωτ.1066/15-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.ΔΕΑΦ1167412/2017 Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών σχετικά με τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην Α.Α.Δ.Ε.»

download περισσότερα
03/10/2017

Αρ.Πρωτ.967/29-9-2017. Θέμα:«Διαβίβαση του Ν.4485/2017»

download περισσότερα
28/07/2017

Αρ.Πρωτ.:873/28-7-2017. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2017»

περισσότερα