Συμβολαιογραφικές Πράξεις

22/04/2024

Αρ.Πρωτ.:484/18-4-2024. Θέμα:«Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων»

download περισσότερα
18/04/2024

Αρ.Πρωτ.:467/12-4-2024. Θέμα:«Έκδοση ψηφιακού αντιγράφου συμβολαιογραφικής πράξης για καταχώρισή της στο Κτηματολόγιο»

περισσότερα
08/04/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.339/5-4-2024 - Διαδικτυακή ενημέρωση για απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

download περισσότερα
05/04/2024

Αρ.Πρωτ.:440/4-4-2024. Θέμα:«Διαδικασία απόδοσης εισφορών υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.»

download περισσότερα
13/03/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.313/12-3-2024 - Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης εισφορών υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων από τις συμβολαιογραφικές πράξεις

download περισσότερα
29/02/2024

Αρ.Πρωτ.:307/23-2-2024. Θέμα:«Συστάσεις για μη χρήση ιδιωτικών πληρεξουσίων»

περισσότερα
18/01/2024

Αρ.Πρωτ.:67/16-1-2024. Θέμα:«Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου στην περίπτωση σύνταξης βεβαίωσης συναινετικής λύσης γάμου»

download περισσότερα
12/01/2024

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.253/11-1-2024 - Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2023

download περισσότερα
09/01/2024

Αρ.Πρωτ.:30/8-1-2024. Θέμα:«Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2023»

download περισσότερα
05/07/2023

Αρ.Πρωτ.:384/3-7-2023. Θέμα:«Διαδικασία για την εξόφληση των δικαιωμάτων που αφορούν πράξεις που συντάχθηκαν στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας»

download περισσότερα
28/06/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.135/28-6-2023 - Νομοθετική ρύθμιση για τις περιπτώσεις επανάληψης συμβολαιογραφικών πράξεων που είναι άκυρες λόγω εσφαλμένων βεβαιώσεων μηχανικών

download περισσότερα
20/04/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/20-4-2023 «Εφαρμογή του άρθρου 89 Ν.5043/2023 (Α΄91) που αφορά στις εισφορές του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

download περισσότερα
18/04/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 16η/18-4-2023 «Εφαρμογή του άρθρου 89 Ν.5043/2023 (Α΄91) που αφορά στις εισφορές του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

download περισσότερα
13/04/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 15η/13-4-2023 «Ν.5043/2023 (Α΄91/13.04.2023) διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος»

download περισσότερα
29/03/2023

Αρ.Πρωτ.:170/29-3-2023. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.5037/2023»

download περισσότερα
29/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.68/29-3-2023 - «Ν.5037/2023 (Α΄78) 28.03.2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»

download περισσότερα
24/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.61/23-3-2023 - Διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στο νόμο με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»

download περισσότερα
23/03/2023

Αρ.Πρωτ.:159/22-3-2023. Θέμα:«Αίτηση για καταλληλότητα αγρού»

download περισσότερα
13/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.45/10-3-2023 - Άρθρο 42 Ν.5028/2023 (Α΄54): Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

download περισσότερα
10/03/2023

Αρ.Πρωτ.:135/10-3-2023. Θέμα:«Νέα διάταξη για ΤΑΠ»

download περισσότερα
08/03/2023

Αρ.Πρωτ.:127/7-3-2023. Θέμα:«Ορθότητα στοιχείων συμβαλλομένων που αναγράφονται στις πράξεις προς καταχώριση στα Κτηματολογικά Γραφεία»

περισσότερα
08/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.42/8-3-2023 - Νέες διατάξεις περί ΤΑΠ

download περισσότερα
06/03/2023

Αρ.Πρωτ.:107/22-2-2023. Θέμα:«Χορήγηση αντιγράφου ένορκης βεβαίωσης στον αντίδικο εκ μέρους του συμβολαιογράφου»

περισσότερα
22/02/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 6η/21-2-2023 «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου»

download περισσότερα