Λοιπά

24/01/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.33/21-1-2020 - Αποχή των συμβολαιογράφων

download περισσότερα
17/01/2020

Αρ.Πρωτ.:26/13-1-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
17/01/2020

Αρ.Πρωτ.:20/10-1-2020. Θέμα:«Εξόφληση συνδρομής»

περισσότερα
06/12/2019

Αρ.Πρωτ.:662/6-12-2019. Θέμα:«Ενεργοποίηση πλατφόρμας Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
03/12/2019

Αρ.Πρωτ.:652/29-11-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
28/11/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 62η/27-11-2019 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
27/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.506/25-11-2019 - Αναστολή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών

download περισσότερα
21/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.502/20-11-2019 - Έκθεση συμβολαιογραφικών πράξεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

download περισσότερα
20/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.497/19-11-2019 - Γενική Συνέλευση του CNUE (Συμβούλιο των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων)

download περισσότερα
15/11/2019

Αρ.Πρωτ.:602/6-11-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
30/10/2019

Αρ.Πρωτ.:568/21-10-2019. Θέμα:«Υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
18/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.465/15-10-2019 - Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του CNUE (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών)

download περισσότερα
18/10/2019

Αρ.Πρωτ.:556/16-10-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
10/10/2019

Αρ.Πρωτ.:540/9-10-2019. Θέμα:«Διοικητική διαίρεση της Χώρας»

download περισσότερα
04/10/2019

Αρ.Πρωτ.:529/3-10-2019. Θέμα:«Νέες ονομασίες πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ»

download περισσότερα
04/10/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/3-10-2019 «Συγκρότηση Δήμων - Ν.4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 133/19-7-2018)»

download περισσότερα
24/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.423/23-9-2019 - Απλοποίηση διαδικασιών-Συμβολαιογραφικό λειτούργημα

download περισσότερα
18/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.419/17-9-2019 - Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE)

download περισσότερα
13/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 53η/10-9-2019 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
28/08/2019

Αρ.Πρωτ.:464/28-8-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
26/08/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.371/6-8-2019 - Συνάντηση με τους Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης

download περισσότερα
31/07/2019

Αρ.Πρωτ.:445/29-7-2019. Θέμα:«Αναζήτηση πληροφοριών από φορολογικές αρχές»

download περισσότερα
16/07/2019

Δελτίο Τύπου Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. - Συνάντηση για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Απλούστευση Διαδικασιών

download περισσότερα
05/07/2019

Αρ.Πρωτ.:396/28-6-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα