Συνέδρια - Ημερίδες

05/09/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.161/4-9-2023 - Συνέδριο του I.R.E.N.E στην Σόφια Βουλγαρίας στις 6 Οκτωβρίου 2023

download περισσότερα
29/08/2023

Αρ.Πρωτ.:449/28-8-2023. Θέμα:«Συνέδριο του I.R.E.N.E. στη Σόφια»

download περισσότερα
08/05/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.101/8-5-2023 - Συνέδριο του I.R.E.N.E στην Κρήτη

download περισσότερα
04/05/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.95/3-5-2023 - Συνέδριο του I.R.E.N.E στην Κρήτη

download περισσότερα
12/04/2023

Αρ.Πρωτ.:193/11-4-2023. Θέμα:«Συνέδριο του I.R.E.N.E. στο Ρέθυμνο»

download περισσότερα
20/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.53/16-3-2023 - 7ο Συνέδριο Συμβολαιογράφων των χωρών της Μεσογείου-Ρουμανία (Μπρασόβ-Ρουμανία)-26 & 29 Απριλίου 2023

download περισσότερα
17/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.52/16-3-2023 - Συνέδριο του I.R.E.N.E στην Κρήτη

download περισσότερα
14/03/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.46/13-3-2023 - Συνέδριο του I.R.E.N.E στην Κρήτη

download περισσότερα
09/03/2023

Αρ.Πρωτ.:131/8-3-2023. Θέμα:«Συνέδριο του I.R.E.N.E. στο Ρέθυμνο στις 3 Ιουνίου 2023»

download περισσότερα
15/11/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.321/15-11-2022 - Υλικό από την Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι

download περισσότερα
07/11/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.1327/27-10-2022 - ΧΧΧ Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL), Cancun (Μεξικό), 1-3 Δεκεμβρίου 2022

download περισσότερα
07/11/2022

Αρ.Πρωτ.:631/2-11-2022. Θέμα:«Ενημερωτική εκδήλωση για εργασίες του I.R.EN.E.»

download περισσότερα
06/09/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.271/5-9-2022 - Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι (7.10.2022) – Συμπλήρωση αριθμού συμμετεχόντων

download περισσότερα
24/08/2022

Αρ.Πρωτ.:515/24-8-2022. Θέμα: «Υπενθύμιση για Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι»

download περισσότερα
25/07/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.244/25-7-2022 - Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι

download περισσότερα
20/07/2022

Αρ.Πρωτ.:474/19-7-2022. Θέμα:«Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι»

download περισσότερα
15/06/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.207/10-6-2022 - Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

download περισσότερα
15/06/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.209/15-6-2022 - Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίη-σης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

download περισσότερα
08/06/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.199/7-6-2022 - Επιστημονική Ημερίδα στις 17.6.2022 στην Αθήνα

download περισσότερα
12/04/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.548/11-4-2022 - Ανάρτηση βίντεο από την Ημερίδα αυθαιρέτων

download περισσότερα
11/04/2022

Αρ.Πρωτ.:260/11-4-2022. Θέμα:«Συμπεράσματα ημερίδας για τα αυθαίρετα»

περισσότερα
31/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.116/30-3-2022 - Πρόγραμμα ημερίδας με θέμα: «Η νομοθεσία περί αυθαιρέτων στη συμβολαιογραφική πρακτική» που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 2 Απριλίου 2022

download περισσότερα
28/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.103/28-3-2022 - Συμμετοχή στην Ημερίδα με αντικείμενο τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων στη συμβολαιογραφική πρακτική - Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στη Θεσσαλονίκη

download περισσότερα
21/03/2022

Έγγραφο Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.96/18-3-2022 - Ημερίδα με αντικείμενο τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων στη συμβολαιογραφική πρακτική-Θεσσαλονίκη-Σάββατο 2 Απριλίου 2022

download περισσότερα