Επιμορφωτικά Σεμινάρια

20/01/2016

Αρ.Πρωτ.:33/20-1-2016. Θέμα:«Έναρξη νέου κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016»

download περισσότερα
11/02/2015

Αρ.Πρωτ.:115/9-2-2015. Θέμα:«Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων»

download περισσότερα
30/01/2015

Αρ.Πρωτ.:79/28-1-2015. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίων για τη χρήση ψηφιακής υπογραφής»

download περισσότερα
06/11/2013

Αρ.Πρωτ.:725/31-10-2013. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου για την εφαρμογή του Ν.4178/2013 την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013»

download περισσότερα
31/10/2013

Αρ.Πρωτ.:707/22-10-2013. Θέμα:«Παρακολούθηση νέου κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων του Σ.Σ.Ε.Θ. από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013»

download περισσότερα
25/09/2013

Αρ.Πρωτ.:629/17-9-2013. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίων»

download περισσότερα
01/10/2012

Αρ.Πρωτ.:711/27-9-2012. Θέμα:«Εκδήλωση με θέμα "Ν.4014/2011 & τροποποιήσεις", την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012»

download περισσότερα
13/06/2012

Αρ.Πρωτ.:480/11-6-2012. Θέμα:«Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012»

download περισσότερα
02/03/2012

Αρ.Πρωτ.:199/29-2-2012. Θέμα:«Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων»

download περισσότερα
17/01/2012

Αρ.Πρωτ.:43/16-1-2012. Θέμα:«Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για θέματα τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4014/2011 & 4030/2011)»

download περισσότερα
15/09/2011

Αρ.Πρωτ.:748/14-9-2011. Θέμα:«Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων»

download περισσότερα
24/03/2011

Αρ.Πρωτ.:237/24-3-2011. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου για σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με το σύστημα "υπηρεσία μιας στάσης", στις 31/3 & 1/4/2011»

download περισσότερα
16/03/2011

Αρ.Πρωτ.:214/15-3-2011. Θέμα:«Οργάνωση σεμιναρίου για σύσταση Α.Ε. & Ε.Π.Ε. με το σύστημα "υπηρεσία μιας στάσης"»

download περισσότερα
18/11/2010

Αρ.Πρωτ.:1353/15-11-2010. Θέμα:«Σεμινάρια-Επιμόρφωση»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1171/22-9-2010. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου σχετικά με "Ζητήματα φορολογίας Κεφαλαίου, Εισοδήματος και επιβολή Φ.Π.Α. στους συμβολαιογράφους", την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010»

download περισσότερα
11/06/2010

Αρ.Πρωτ.:603/10-6-2010. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα:"Φορολογικοί έλεγχοι, τήρηση βιβλίων εσόδων και εξόδων, δαπάνες προς έκπτωση και επιβολή Φ.Π.Α. στους συμβολαιογράφους", την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010»

download περισσότερα
18/02/2010

Αρ.Πρωτ.:120/8-2-2010. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης»

download περισσότερα
16/10/2009

Αρ.Πρωτ.:940/9-10-2009. Θέμα:«Νέα σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων»

download περισσότερα
17/06/2009

Αρ.Πρωτ.:582/16-6-2009. Θέμα:«Διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων στις 22 & 29 Ιουνίου 2009»

download περισσότερα
21/04/2009

Αρ.Πρωτ.:356/14-4-2009. Θέμα:«Σεμινάρια»

download περισσότερα
19/03/2009

Αρ.Πρωτ.:253/16-3-2009. Θέμα:«Σεμινάρια»

download περισσότερα
23/02/2009

Ανακοίνωση μετάθεσης διεξαγωγής σεμιναρίου από την Τετάρτη 25-2-2009 για την Τετάρτη 4-3-2009

download περισσότερα
09/02/2009

Αρ.Πρωτ.:100/30-1-2009. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»

download περισσότερα
16/01/2009

Αρ.Πρωτ.:28/14-1-2009. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων»

download περισσότερα