Επιμορφωτικά Σεμινάρια

07/12/2008

Αρ.Πρωτ.:1157/2-12-2008. Θέμα:«Διενέργεια σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
26/06/2008

Αρ.Πρωτ.:641/24-6-2008. Θέμα:«Ενημερωτική εκδήλωση για θέματα κτηματολογίου»

download περισσότερα
27/05/2008

Αρ.Πρωτ.:518/27-5-2008. Θέμα:«Διενέργεια σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης Συμβολαιογράφων τον μήνα Ιούνιο 2008»

download περισσότερα
22/05/2008

Αρ.Πρωτ.:490/21-5-2008. Θέμα:«Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στην πόλη των Σερρών»

download περισσότερα
05/04/2008

Αρ.Πρωτ.:348/4-4-2008. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου για τον τρόπο χρήσης βάσης νομικών πληροφοριών»

download περισσότερα
04/04/2008

Αρ.Πρωτ.:347/4-4-2008. Θέμα:«Διενέργεια σεμιναρίων διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
12/02/2008

Αρ.Πρωτ.140/12-2-2008. Θέμα:"Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων"

download περισσότερα
04/01/2008

Αρ.Πρωτ.:11/4-1-2008. Θέμα:"Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
17/12/2007

Αρ.Πρωτ.:1170/17-12-2007. Θέμα:"Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:«ΦΠΑ στα ακίνητα» το Σάββατο 12-1-2008

download περισσότερα
01/10/2007

Αρ.Πρωτ.:914/1-10-2007. Θέμα:"Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
31/05/2007

Αρ.Πρωτ.:576/31-5-2007. Θέμα:"Αλλαγή ημέρας σεμιναρίου"

download περισσότερα
16/05/2007

Αρ.Πρωτ.513/16-5-2007. Θέμα:"Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
07/05/2007

Αρ.Πρωτ.:461/7-5-2007. Θέμα:"Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
17/04/2007

Αρ.Πρωτ.:399/17-4-2007. Θέμα:"Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
20/03/2007

Αρ.Πρωτ.301/20-3-2007. Θέμα:"Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
20/02/2007

Αρ.Πρωτ.:165/20-2-2007. Θέμα:"Σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
02/05/2006

Αρ.Πρωτ.:367/2-5-2006. Θέμα:"Επιμορφωτικά σεμινάρια για νέους συμβολαιογράφους"

download περισσότερα
01/03/2006

Αρ.Πρωτ.173/1-3-2006. Θέμα:"Διαρκής επιμόρφωση συμβολαιογράφων"

download περισσότερα
14/02/2006

Αρ.Πρωτ.121/14-2-2006. Θέμα:"Επιμορφωτικά σεμινάρια για νέους συμβολαιογράφους"

download περισσότερα
07/02/2006

Αρ.Πρωτ.:94/7-2-2006. Θέμα:"Μετάθεση ημερομηνίας ομιλίας κ.Ευάγγελου Βαντσίδη"

download περισσότερα
18/01/2006

Αρ.Πρωτ.40/18-1-2006. Θέμα:"Διαρκής επιμόρφωση"

download περισσότερα
18/01/2006

Αρ.Πρωτ.:41/18-1-2006. Θέμα:"Επιμορφωτικά σεμινάρια για νέους συμβολαιογράφους"

download περισσότερα
16/01/2006

Αρ.Πρωτ.29/16-1-2006. Θέμα:"Διοργάνωση σεμιναρίου σχετικού με το νέο φορολογικό νόμο 3427/2005"

download περισσότερα
07/11/2005

Αρ.Πρωτ.:921/7-11-2005. Θέμα:"Επιμορφωτικά σεμινάρια στην περιφέρεια"

download περισσότερα