Κτηματολόγιο

01/04/2022

Αρ.Πρωτ.:235/1-4-2022. Θέμα:«Αναβολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων»

download περισσότερα
01/04/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.119/1-4-2022 - Νέα ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων (1-5-2022)

download περισσότερα
29/03/2022

Αρ.Πρωτ.:224/29-3-2022. Θέμα:«Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες»

download περισσότερα
16/03/2022

Βίντεο - παρουσίαση για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου

περισσότερα
16/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.81/16-3-2022 - Εκπαιδευτική βίντεοπαρουσίαση “Ηλεκτρονική Υποβολή των εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία” από τους συμβολαιογράφους

download περισσότερα
11/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.85/10-3-2022 - Τροποποιήσεις του Ν.2664/1998 για το Κτηματολόγιο – Αλλαγές στον έλεγχο νομιμότητας – Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και εξωδικαστικών διορθώσεων κτηματολογικών εγγραφών

download περισσότερα
08/03/2022

Αρ.Πρωτ.:165/8-3-2022. Θέμα:«Κοινοποίηση ν.4903/2022»

download περισσότερα
02/03/2022

Αρ.Πρωτ.:148/1-3-2022. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα στις περιοχές Νέας Μηχανιώνας, Επανομής, Τριλόφου, Αγίας Παρασκευής, Καρδίας και Άνω Σχολαρίου»

περισσότερα
02/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.77/2-3-2022 - Κατάθεση τροπολογίας για το Κτηματολόγιο

download περισσότερα
01/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.74/28-2-2022 - Παράταση διαστήματος άρσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρ.5 του ν.2308/1995 επί ακινήτων που κείνται στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Βρουχά, Λούμα, Σκινιά του Ν.Λασιθίου

download περισσότερα
10/02/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.57/9-2-2022 - Υπόμνημα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για τη λειτουργία του Κτηματολογίου/Κτηματολογικών Γραφείων

download περισσότερα
21/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 10η/20-1-2022 «ΜΟΝΟΝ στα υπό κτηματογράφηση ακίνητα του Δήμου Αθηναίων η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης Δ2 του Ν.2308/1995 μετά την έναρξη της Ανάρτησης για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις»

download περισσότερα
19/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/19-1-2022 «Τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν.2308/1995 και μεταγραφής»

download περισσότερα
18/01/2022

Αρ.Πρωτ.:31/14-1-2022. Θέμα:«Ενημέρωση για ενέργειες που έγιναν για ομαλή λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης»

περισσότερα
17/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 6η/14-1-2022 «Άρση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν.2308/95 επί ακινήτων που κείνται στον υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Ευλάλου του Νομού Ξάνθης»

download περισσότερα
14/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/13-1-2022 «Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν. 2308/1995 σε περιοχές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
13/01/2022

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ0118/2201673/12-1-2022. Θέμα:«Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν.2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων σε περιοχές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
10/12/2021

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2152765/ΔΚ1940/9-12-2021. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των Δήμων Αλμωπίας και Έδεσσας»

download περισσότερα
09/12/2021

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2148478/ΔΚ1923/8-12-2021. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των Δήμων Πέλλας και Σκύδρας»

download περισσότερα
16/11/2021

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2147188/ΔΚ1803/16-11-2021. Θέμα:«Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Κοινοτήτων Αγγελοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Επανομής, Καρδίας, Νέας Μηχανιώνας και Τριλόφου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
30/08/2021

Αρ.Πρωτ.:507/16-8-2021. Θέμα:«Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε κτηματογραφούμενες περιοχές μετά την έναρξη ισχύος του ν.4821/2021»

download περισσότερα
03/08/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 50η/2-8-2021 «Μνημόνευση και επισύναψη αποδεικτικού υποβολής δήλωσης στις συμβολαιογραφικές πράξεις μετά την έναρξη της συλλογής δηλώσεων στη κτηματογράφηση»

download περισσότερα
02/08/2021

Αρ.Πρωτ.:497/2-8-2021. Θέμα:«Δημοσίευση του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄ 134/31-7-2021) για το Κτηματολόγιο»

download περισσότερα
27/07/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.334/26-7-2021 - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο

download περισσότερα