Συμβολαιογραφικά Δικαιώματα

19/04/2019

Αρ.Πρωτ.:279/16-4-2019. Θέμα:«Ορθή είσπραξη συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων»

περισσότερα
16/04/2019

Αρ.Πρωτ.:271/12-4-2019. Θέμα:«Υποχρεώσεις απόδοσης δικαιωμάτων από σύνταξη κρατικών και τραπεζικών συμβολαίων»

περισσότερα
14/03/2019

Αρ.Πρωτ.:186/7-3-2019. Θέμα:«Συμβολαιογραφικά δικαιώματα για τη σύνταξη πράξης εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης»

περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:57/22-1-2019. Θέμα:«Συμβολαιογραφικά δικαιώματα για σύνταξη πράξης μετατροπής εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε Ι.Κ.Ε.»

περισσότερα
09/11/2018

Αρ.Πρωτ.:693/6-11-2018. Θέμα:«Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς»

download περισσότερα
12/04/2018

Αρ.Πρωτ.:258/12-4-2018. Θέμα:«Συμβολαιογραφική πράξη συναινετικών διαζυγίων»

download περισσότερα
03/11/2017

Αρ.Πρωτ.1037/31-10-2017. Θέμα:«Διαδικασία καταβολής συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων»

download περισσότερα
02/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 68η/27-12-2016 «Νόμος 4446/2016 – Ειδικότερα θέματα»

download περισσότερα
02/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 67η/23-12-2016 «Νόμος 4446/2016: Αναστολή του Φόρου Υπεραξίας - Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954»

download περισσότερα
02/01/2017

Αρ.Πρωτ.:1017/23-12-2016. Θέμα: Κοινοποίηση του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 240/22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
17/10/2016

Αρ.Πρωτ.:798/3-10-2016. Θέμα:«Κρατικά συμβόλαια»

περισσότερα
20/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 54η/19-9-2016 «Τροποποίηση Ν.4001/2011 - Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου»

download περισσότερα
21/07/2016

Αρ.Πρωτ.: 682/20-7-2016. Θέμα:«Δικαιώματα αντιγράφων»

περισσότερα
10/12/2015

Αρ.Πρωτ.:752/9-12-2015. Θέμα:«Εκμίσθωση ακινήτων Δήμων και Κοινοτήτων»

download περισσότερα
15/10/2015

Αρ.Πρωτ.:625/15-10-2015. Θέμα: Έκδοση αντιγράφων «Ατελώς προς χρήση του Δημοσίου»

περισσότερα
13/10/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 62η/12-10-2015 «Νέα συμβολαιογραφικά δικαιώματα»

download περισσότερα
12/10/2015

Αρ.Πρωτ.:617/12-10-2015. Θέμα:«Νέα δικαιώματα συμβολαιογράφων»

περισσότερα
31/08/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.483/18-8-15 - Τροποποίηση συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων

download περισσότερα
05/12/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 90η/2-12-2014 «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι»

download περισσότερα
05/12/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.500/2-12-2014 - Παραδείγματα φορολόγησης συμβολαιογραφικών αμοιβών

download περισσότερα
19/05/2014

Αρ.Πρωτ.:527/14-5-2014. Θέμα:«Αμοιβή για συμπλήρωση δήλωσης φόρου υπεραξίας»

περισσότερα
28/05/2013

Αρ.Πρωτ.:399/27-5-2013. Θέμα: Έκδοση αντιγράφων «Ατελώς προς χρήση του Δημοσίου»

περισσότερα
26/02/2013

Αρ.Πρωτ.:172/26-2-2013. Θέμα:«Ν.4123/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 43/19-2-2013) "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)"»

download περισσότερα
19/11/2012

Αρ.Πρωτ.:906/15-11-2012. Θέμα:«Είσπραξη αναλογικών δικαιωμάτων για την κατάρτιση σύμβασης χρησιδανείου»

download περισσότερα