Αγροτικές Διατάξεις

06/10/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/5-10-2017 - Η υπ’ αριθμ.2128/95263/11-9-2017 ΚΥΑ «Παράταση των προθεσμιών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του ν.4061/2012 περί επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών» (ΦΕΚ 3311/20-9-2017 τευχ.Β’)

download περισσότερα
13/06/2012

Αρ.Πρωτ.:467/8-6-2012. Θέμα:«Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4061/2012»

download περισσότερα
18/05/2012

Αρ.Πρωτ.:418/17-5-2012. Θέμα:«Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ τ.Α’ 66/22-3-12) [Εγκύκλιος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αριθμ.πρωτ.1204/51539/2-5-2012]»

download περισσότερα
28/03/2012

Αρ.Πρωτ.:269/27-3-2012. Θέμα:«Επικύρωση ανωμάλων δικαιοπραξιών-Ν.4061/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 66/22-3-2012)»

download περισσότερα
21/09/2011

Αρ.Πρωτ.:772/21-9-2011. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4015/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 210/21-9-2011)

download περισσότερα
06/06/2011

Αρ.Πρωτ.:415/1-6-2011. Θέμα:«Πιστοποιητικό γης υψηλής παραγωγικότητας»

download περισσότερα
06/06/2011

Αρ.Πρωτ.:379/25-5-2011. Θέμα:«Πιστοποιητικό υψηλής παραγωγικότητας γεωργικής γης»

download περισσότερα
24/11/2008

Αρ.Πρωτ.:1105/20-11-2008. Θέμα:«Καταβολή ΦΜΑ που οφείλεται σε περίπτωση επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών»

download περισσότερα
23/10/2008

Αρ.Πρωτ.:984/20-10-2008. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών»

download περισσότερα
22/01/2008

Αρ.Πρωτ.:64/22-1-2008. Θέμα:«Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης»

download περισσότερα
24/01/2007

Αρ.Πρωτ.:94/24-1-2007. Θέμα:«Μεταβίβαση ακινήτου ή και εκμετάλλευσης που συνοδεύεται με δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης»

download περισσότερα
22/01/2007

Αρ.Πρωτ.:80/22-1-2007. Θέμα:«Μεταβίβαση ακινήτου με δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή του Καν.Ε.Ε.1782/2003»

download περισσότερα
09/01/2007

Αρ.Πρωτ.:20/9-1-2007. Θέμα:«Επικύρωση ανωμάλων δικαιοπραξιών»

download περισσότερα
14/12/2006

Αρ.Πρωτ.:1343/14-12-2006. Θέμα:«Επικύρωση ανωμάλων δικαιοπραξιών»

download περισσότερα
26/01/2006

Αρ.Πρωτ.17/26-1-2006. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας για την επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών»

download περισσότερα
08/11/2005

Αρ.Πρωτ.:927/8-11-2005. Θέμα:«Απάντηση Υπ. Γεωργικής Ανάπτυξης σε ερώτημα για το ν.3147/03»

download περισσότερα
02/09/2005

Αρ.Πρωτ.:712/2-9-2005. Θέμα:«Νέος Ο.Ε.Β. στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
14/07/2005

Αρ.Πρωτ.:623/14-7-2005. Θέμα:«Βεβαιώσεις Ο.Ε.Β. κατά τη μεταβίβαση αγροτικών ακινήτων»

download περισσότερα
17/02/2004

Αρ.Πρωτ.:156/17-2-2004. Θέμα:«Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών-Δηλώσεις αποδοχής κληρονομιών»

download περισσότερα
12/12/2003

Αρ.Πρωτ.:853/12-12-2003. Θέμα:«Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετική με το Ν.3147/2003»

download περισσότερα
17/10/2003

Αρ.Πρωτ.:700/17-10-2003. Θέμα:«Παράταση χρόνου κύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών»

download περισσότερα
28/05/2003

Αριθ.Πρωτ.:28/25-2-2003. Θέμα:«Ανάκληση αποφάσεων παραχώρησης ακινήτων κατά τον Αγροτικό Κώδικα»

download
23/07/2002

Αριθ.Πρωτ.:493/23-7-2002. Θέμα:«Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας εκτός σχεδίου γης και ειδικότερα όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των αγροτεμαχίων ως αρδευόμενα ή μη»

download
14/12/2000

Αριθ.Πρωτ.:812/14-12-2000. Θέμα:«Εφαρμογή διατάξεων άρθρ.64 ν.2637/98 κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων - κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 2 ν.2732/1999 (ΠΟΛ 1267/2000)»

download