Λοιπά

24/02/2021

Αρ.Πρωτ.:146/24-2-2021. Θέμα:«Παροχή στοιχείων»

περισσότερα
09/02/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 6η/8-2-2021 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
03/02/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/2-2-2021 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
18/01/2021

Αρ.Πρωτ.:19/12-1-2021. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
07/01/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 60η/30-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
07/01/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 61η/30-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
29/12/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.515/24-12-2020 - Υποβολή αιτήματος περί καταβολής χορηγήματος ΟΑΕΔ 400 ευρώ σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους επιστήμονες

download περισσότερα
18/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 56η/16-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ»

download περισσότερα
18/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 57η/16-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
15/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 54η/14-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ»

download περισσότερα
15/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 55η/14-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ»

download περισσότερα
14/12/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.497/11-12-2020 - Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

download περισσότερα
09/12/2020

Αρ.Πρωτ.:796/26-11-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
09/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 50η/7-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
09/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 51η/7-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
09/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/8-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
09/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 53η/8-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
08/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/3-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
08/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 48η/3-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
08/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 49η/4-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
03/12/2020

Αρ.Πρωτ.:808/2-12-2020. Θέμα:«Ενημέρωση»

περισσότερα
03/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/2-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
03/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/2-12-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
01/12/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/26-11-2020 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα