Λοιπά

22/11/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/21-11-2022 «Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
22/11/2022

Αρ.Πρωτ.:691/21-11-2022. Θέμα:«Τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
16/11/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.323/15-11-2022 - Εργασίες αναβάθμισης υποδομών βάσεων δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.-μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.-18 & 19 Νοεμβρίου 2022

download περισσότερα
11/10/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 31η/10-10-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
02/09/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 30η/1-9-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
25/07/2022

Αρ.Πρωτ.:481/21-7-2022. Θέμα:«Βιβλιοθήκη Σ.Σ.Ε.Θ.»

περισσότερα
07/07/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/7-7-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
23/06/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.216/22-6-2022 - Κοινό αίτημα ΣΕΣΣΕ και ΠΟΜΙΔΑ για ανοικτούς χώρους στάθμευσης στην πυλωτή και της αυθαίρετης επέκτασης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις βάρος όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας και πρόταση για νομοθετικές ρυθμίσεις

download περισσότερα
15/06/2022

Αρ.Πρωτ.:412/14-6-2022. Θέμα:«Μετονομασία του Ο.Α.Ε.Δ.»

download περισσότερα
15/06/2022

Αρ.Πρωτ.:413/14-6-2022. Θέμα:«Κυκλοφορία ηλεκτρονικών συμβολαιογραφικών εγγράφων»

περισσότερα
10/06/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.202/9-6-2022 - Ημερομηνίες διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων

download περισσότερα
07/06/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.193/6-6-2022 - Συνάντηση ΣΕΣΣΕ με τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης

download περισσότερα
30/05/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.184/27-5-2022 - Συνάντηση εκπροσώπων της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με μέλη της Κυβέρνησης

download περισσότερα
26/05/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/25-5-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
20/05/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.173/19-5-2022 - Ένταξη συμβολαιογράφων σε προγράμματα ΕΣΠΑ

download περισσότερα
19/05/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/18-5-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
19/05/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/18-5-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
18/05/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.168/17-5-2022 - Χορήγηση αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθηκών και πράξεων κήρυξης διαθήκης ως κύριας

download περισσότερα
15/04/2022

Αρ.Πρωτ.:276/15-4-2022. Θέμα:«Αίτημα χορήγησης πληροφοριών»

περισσότερα
29/03/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 19η/24-3-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
21/03/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.96/21-3-2022 - Έκδοση βιβλίου για το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

download περισσότερα
14/03/2022

Αρ.Πρωτ.:177/11-3-2022. Θέμα:«Διαβίβαση δικαστικής απόφασης»

περισσότερα
04/03/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/4-3-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
04/03/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/4-3-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα