Πλειστηριασμοί

03/08/2011

Αρ.Πρωτ.:662/29-7-2011. Θέμα:«Δικαστικό πληρεξούσιο, δικαστικός συμβιβασμός κλπ. (Ν.3994/2011, ΦΕΚ τ.Α΄ 165/25-7-11)»

download περισσότερα
05/07/2011

Αρ.Πρωτ.:544/1-7-2011. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
12/11/2010

Αρ.Πρωτ.:1205/29-10-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών για απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000,00 ευρώ»

download περισσότερα
25/10/2010

Αρ.Πρωτ.:1283/20-10-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών λόγω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1145/17-9-2010. Θέμα:«Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1108/9-9-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών λόγω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών»

download περισσότερα
06/07/2010

Αρ.Πρωτ.:724/2-7-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
28/05/2010

Αρ.Πρωτ.:515/28-5-2010. Θέμα:«Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των προθεσμιών και των πλειστηριασμών (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)»

download περισσότερα
10/03/2010

Αρ.Πρωτ.:148/26-2-2010. Θέμα:«Αοριστία πίνακα κατάταξης»

download περισσότερα
23/02/2010

Αρ.Πρωτ.:159/22-2-2010. Θέμα:«Αναστολή των πλειστηριασμών που επισπεύδονται από Τράπεζες για ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ. Γνωμοδότηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου υπ' αριθμ.πρωτ.482/Γνωμ.1/12-2-10»

download περισσότερα
18/02/2010

Αρ.Πρωτ.:119/8-2-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών που επισπεύδονται από Τράπεζες για ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ»

download περισσότερα
13/01/2010

Αρ.Πρωτ.:23/13-1-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
18/09/2009

Αρ.Πρωτ.:874/18-9-2009. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
22/05/2009

Αρ.Πρωτ.:447/15-5-2009. Θέμα:«Πλειστηριασμοί κατά ΚΕΔΕ»

download περισσότερα
30/04/2009

Αρ.Πρωτ.:390/27-4-2009. Θέμα:«Αναστολή εργασιών δικαστηρίων λόγω εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2009»

download περισσότερα
18/11/2008

Αρ.Πρωτ.:1079/14-11-2008. Θέμα:«Συνάντηση για θέματα πλειστηριασμών»

download περισσότερα
11/11/2008

Αρ.Πρωτ.:1053/10-11-2008. Θέμα:«Δημοσίευση του νόμου περί νέων διατάξεων για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών και διευκρινιστική εγκύκλιος»

download περισσότερα
10/11/2008

Αρ.Πρωτ.:1034/4-11-2008. Θέμα:«Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών»

download περισσότερα
04/04/2008

Αρ.Πρωτ.:317/4-4-2008. Θέμα:«Χώρος πλειστηριασμών Δήμου Ευόσμου»

download περισσότερα
18/02/2008

Αρ.Πρωτ.:163/18-2-2008. Θέμα:«Χώρος πλειστηριασμών Δήμου Θερμαϊκού»

download περισσότερα
22/10/2007

Αρ.Πρωτ.:963/22-10-2007. Θέμα:«Κοινοποίηση πρόσκλησης δανειστών και στον Διοικητή του Ι.Κ.Α.»

download περισσότερα
22/10/2007

Αρ.Πρωτ.:972/22-10-2007. Θέμα:«Τόπος διεξαγωγής πλειστηριασμών Δήμου Καλαμαριάς»

download περισσότερα
23/08/2007

Αρ.Πρωτ.:795,806/23-8-2007. Θέμα:«Αναστολή εργασιών δικαστηρίων και διενέργειας πλειστηριασμών»

download περισσότερα
25/05/2007

Αρ.Πρωτ.:545/25-5-2007. Θέμα:«Αίθουσα πλειστηριασμών Δήμου Πολίχνης»

download περισσότερα