Υπάλληλοι Συμβολαιογραφείων

30/04/2009

Αρ.Πρωτ.:397/27-4-2009. Θέμα:«Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος»

download περισσότερα
24/11/2008

Αρ.Πρωτ.:1111/20-11-2008. Θέμα:«Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων ετών 2008-2009»

download περισσότερα
02/02/2007

Αρ.Πρωτ.:127/2-2-2007. Θέμα:«Πίνακες αμοιβών των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία ετών 2006 & 2007»

download περισσότερα
19/01/2007

Αρ.Πρωτ.:66/19-1-2007. Θέμα:«Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων συμβολαιογραφείων (Διαιτητική Απόφαση υπ' αριθμ.3/2007, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας)»

download περισσότερα
01/07/2005

«Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων συμβολαιογραφείων έτους 2005»

download περισσότερα
21/06/2005

Αρ.Πρωτ.:533/21-6-2005. Θέμα:«Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία (Διαιτητική απόφαση υπ' αριθμ.22/2005)»

download περισσότερα
01/12/2004

«Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων συμβολαιογραφείων έτους 2004»

download περισσότερα
02/11/2004

«Διαιτητική Απόφαση υπ' αριθμ.49/2004 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας»

download περισσότερα
01/03/2004

Αριθ.Πρωτ.:192/1-3-2004. Θέμα:«Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή»

download περισσότερα
01/12/2003

«Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων συμβολαιογραφείων έτους 2003»

download περισσότερα