Παραμεθόριες Περιοχές - Αλλοδαποί

29/08/2006

Αρ.Πρωτ.:778/29-8-2006. Θέμα:«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.85 του Ν.3386/20005 περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

download περισσότερα
19/07/2006

Αρ.Πρωτ.:662/19-7-2006. Θέμα:«Σύμβαση Χάγης»

download περισσότερα
23/03/2006

Αρ.Πρωτ.:263/23-3-2006. Θέμα:«Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν.1892/1990 στο Νομό Χαλκιδικής»

download περισσότερα
31/08/2005

Αριθ.Πρωτ.:740/31-8-2005. Θέμα:«Ν.3386/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 212/23-8-2005)

download περισσότερα
21/06/2005

Αριθ.Πρωτ.:564/21-6-2005. Θέμα:«Συμβάσεις σε παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
09/11/2004

Αριθ.Πρωτ.743/9-11-2004. Θέμα:«Ασφάλεια αμυντικών και παραμεθορίων περιοχών»

download περισσότερα
18/04/2003

Αριθ.Πρωτ.:290/18-4-2003. Θέμα:«Χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 32 ν.2459/1997»

download
20/12/2002

Αριθ.Πρωτ.:1074/20-12-2002. Θέμα:«Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων (Αριθ. Γνωμ. 381/2002 (ΝΣΚ))»

download
14/01/1998

Αριθ.Πρωτ.:29/14-1-1998. Θέμα:«Μεταβιβάσεις ακινήτων ιδιοκτησίας Ελλήνων, Αλβανών υπηκόων»

download