Υποθηκοφυλακεία - Κτηματολογικά Γραφεία

23/01/2008

Αρ.Πρωτ.:66/23-1-2008. Θέμα:«Είσπραξη πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης από τον Ο.Κ.Χ.Ε.»

download
22/11/2006

Αρ.Πρωτ.:1250/22-11-2006. Θέμα:«Αντικατάσταση βιβλίων Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης από ηλεκτρονικά αρχεία»

download περισσότερα
30/10/2006

Αρ.Πρωτ.:1149/30-10-2006. Θέμα:«Δικαιώματα κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
26/01/2006

Αρ.Πρωτ.:1054/05/26-1-2006. Θέμα:«Δικαιώματα υποθηκοφυλάκων για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε περίπτωση ομολογιακού δανείου»

download
07/12/2005

Αρ.Πρωτ.:1002/7-12-2005. Θέμα:«Δικαιώματα κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
14/11/2005

Αρ.Πρωτ.:892/14-11-2005. Θέμα:«Νέα διεύθυνση του Υποθηκοφυλακείου Γιαννιτσών»

download περισσότερα
10/10/2005

Αριθ.Πρωτ.:850/10-10-2005. Θέμα:«Διευκρινίσεις των αρ.πρωτ.Σ.Σ.Ε.Θ.671/2005 και 786/2005 εγκυκλίων»

download περισσότερα
15/09/2005

Αριθμ.Πρωτ.:786/15-9-2005. Θέμα:«Δικαιώματα έμμισθων υποθηκοφυλακείων»

download περισσότερα
18/04/2005

Αριθ.Πρωτ.:379/18-4-2005. Θέμα:«Νέα δικαιώματα Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων»

download περισσότερα
01/03/2005

«Νέα έντυπα αιτήσεων εγγραφών προς το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης»

download
16/02/2004

Αριθ.Πρωτ.:153/16-2-2004. Θέμα:«Αύξηση των πάγιων δικαιωμάτων των Υποθηκοφυλακείων καθώς και του τέλους υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, που εισπράττεται με τα αναλογικά δικαιώματα της μεταγραφής»

download περισσότερα