Πλειστηριασμοί

29/10/2019

Αρ.Πρωτ.:574/22-10-2019. Θέμα:«Εντολές πληρωμής εκπλειστηριασμάτων»

download περισσότερα
01/10/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 57η/30-9-2019 «Ν.4626/2019 (ΦΕΚ 141 Α) – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών σε βάρος πυρόπληκτων από τις πυρκαγιές 23-24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής μέχρι 31-7-2020»

download περισσότερα
28/06/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.304/27-6-2019 - Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

download περισσότερα
05/06/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.235/4-6-2019 - Παράταση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας

download περισσότερα
04/06/2019

Αρ.Πρωτ.:348/4-6-2019. Θέμα:«Παράταση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας»

download περισσότερα
14/05/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.219/13-5-2019 - Διευκρίνιση για αναστολή πλειστηριασμών κατά τις εκλογές

download περισσότερα
08/05/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.213/7-5-2019 - Ευρωεκλογές, Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 2ης Ιουνίου 2019

download περισσότερα
25/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 34η/25-4-2019 «Ενημέρωση Χρηστών στην Ιστοσελίδα Πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr»

περισσότερα
18/12/2018

Αρ.Πρωτ.:783/13-12-2018. Θέμα:«Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστηριασμού, πτωχευτικής διανομής κ.α.»

download περισσότερα
25/06/2018

Αρ.Πρωτ.:449/22-6-2018. Θέμα:«Διαβίβαση εγκυκλίων (ΠΟΛ.1116, 1115, 1109 & 1113/2018) αρμοδιότητας Α.Α.Δ.Ε. - Ν.4549/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 105/14-6-2018)»

download περισσότερα
03/05/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.129/3-5-18 - Λογαριασμοί για κατάθεση του τέλους χρήσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

περισσότερα
17/04/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/16-4-2018 «Τέλη χρήσης πλειστηριασμού επί περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων κατασχεθέντων με την ίδια έκθεση»

download περισσότερα
04/04/2018

Αρ.Πρωτ.:241/2-4-2018. Θέμα:«Διενέργεια πλειστηριασμών»

περισσότερα
13/02/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.16/29-1-18 - Πιστοποίηση για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

download περισσότερα
13/02/2018

Αρ.Πρωτ.:142/13-2-2018. Θέμα:«Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2018»

download περισσότερα
09/02/2018

Αρ.Πρωτ.:132/8-2-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1017/1-2-18 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ.356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) και συναφή θέματα»

download περισσότερα
31/01/2018

Αρ.Πρωτ.:101/31-1-2018. Θέμα:«Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 28ης-1-2018»

download περισσότερα
24/01/2018

Αρ.Πρωτ.:67/22-1-2018. Θέμα:«ΠΟΛ.1011/18-1-2018 - Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος»

download περισσότερα
27/12/2017

Αρ.Πρωτ.1131/19-12-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.86979οικ/29-11-2017 - Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών»

download περισσότερα
25/10/2017

Αρ.Πρωτ.1031/25-10-2017. Θέμα:«Επιστροφή εισπραχθέντων απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης, πτωχευτικής διανομής κ.α.»

download περισσότερα
13/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.480/12-10-17 - Επαναχορήγηση κωδικών για το ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης πλειστηριασμών

download περισσότερα
03/10/2017

Αρ.Πρωτ.:975/2-10-2017. Θέμα:«Ενημέρωση αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1ης-10-2017»

download περισσότερα
26/09/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.446/25-9-17 - Εκτός λειτουργίας η ιστοσελίδα ανάρτησης πλειστηριασμών

download περισσότερα
14/09/2017

Δελτίο Τύπου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για την επίθεση στο γραφείο της συναδέλφου-Προέδρου

download περισσότερα