Δικηγόροι

30/04/2013

Αρ.Πρωτ.:332/25-4-2013. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου»

download περισσότερα
13/11/2012

Αρ.Πρωτ.:890/13-11-2012. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4093/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 222/12-11-2012)»

download περισσότερα
14/04/2011

Αρ.Πρωτ.:262/5-4-2011. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου στη σύσταση Α.Ε. & Ε.Π.Ε.»

download περισσότερα
23/05/2008

Αρ.Πρωτ.:503/23-5-2008. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου στη σύμβαση δωρεάς δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας» (ΠΡΟΣΟΧΗ-Η παρούσα ανακλήθηκε με το υπ' αριθμ.πρωτ.655/30-6-09 έγγραφο Σ.Σ.Ε.Θ.)

download περισσότερα
24/01/2008

Αρ.Πρωτ.:70/24-1-2008. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου σε πολυπρόσωπες συμβάσεις. Αριθ.Γνωμ.1/28-1-88 Εισ. Α.Π. (Παν. Ταρασουλέα)»

download περισσότερα
02/05/2006

Αρ.Πρωτ.:339/2-5-2006. Θέμα:«Παραστάσεις δικηγόρων κατά τη σύνταξη συμβολαίων»

download περισσότερα
18/01/2006

Αρ.Πρωτ.:37/18-1-2006. Θέμα:«Παραστάσεις δικηγόρων κατά τη σύνταξη συμβολαίων»

download περισσότερα
07/11/2005

Αριθ.Πρωτ.:894/7-11-2005. Θέμα:«Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δικηγόρους»

download περισσότερα
14/07/2005

Αριθ.Πρωτ.:627/14-7-2005. Θέμα:«Μη υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων σε εργολαβικά»

download περισσότερα
21/04/2004

Αριθ.Πρωτ.:266/21-4-2004. Θέμα:«Υπ’ αριθμ.πρωτ.4090/γνω.4/ 4.3.2004 γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου κ.Πέτρου Βέρροιου, σχετικά με τις παραστάσεις δικηγόρων στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων»

download περισσότερα
28/01/2004

Αριθ.Πρωτ.:29,51/28-1-2004. Θέμα:«Καθορισμός της έναρξης ισχύος των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 7 του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20-11-2003)»

download περισσότερα
21/10/2003

Αριθ.Πρωτ.:704/21-10-2003. Θέμα:«Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων»

download περισσότερα
22/06/1994

Αριθ.Πρωτ.:496/22-6-1994. Θέμα:«Παραστάσεις δικηγόρων στις πολυπρόσωπες δικαιοπραξίες (Αριθ. Γνωμ. 1/1988 (Εισαγγελέας Αρείου Πάγου))»

download