Λοιπά

29/05/2020

Αρ.Πρωτ.:421/28-5-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
25/05/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.241/21-5-2020 - Δελτίο τύπου-Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Επικρατείας κ.Γεώργιο Γεραπετρίτη

download περισσότερα
15/05/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.221/14-5-2020 - Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Επικρατείας

download περισσότερα
05/05/2020

Αρ.Πρωτ.:342/27-4-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
21/04/2020

Αρ.Πρωτ.:229/16-4-2020. Θέμα:«Ανάκληση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών»

περισσότερα
11/03/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.95/9-3-2020 - Προεδρία Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο CNUE-Ενημέρωση για το τελευταίο Δ.Σ.

download περισσότερα
11/03/2020

Αρ.Πρωτ.:212/9-3-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
25/02/2020

Αρ.Πρωτ.:165/21-2-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
14/02/2020

Αρ.Πρωτ.:133/13-2-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
04/02/2020

Αρ.Πρωτ.:80/29-1-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
03/02/2020

Αρ.Πρωτ.:57/22-1-2020. Θέμα:«Καταβολή συνδρομής»

περισσότερα
24/01/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.33/21-1-2020 - Αποχή των συμβολαιογράφων

download περισσότερα
17/01/2020

Αρ.Πρωτ.:20/10-1-2020. Θέμα:«Εξόφληση συνδρομής»

περισσότερα
17/01/2020

Αρ.Πρωτ.:26/13-1-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
06/12/2019

Αρ.Πρωτ.:662/6-12-2019. Θέμα:«Ενεργοποίηση πλατφόρμας Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
03/12/2019

Αρ.Πρωτ.:652/29-11-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
28/11/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 62η/27-11-2019 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
27/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.506/25-11-2019 - Αναστολή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών

download περισσότερα
21/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.502/20-11-2019 - Έκθεση συμβολαιογραφικών πράξεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

download περισσότερα
20/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.497/19-11-2019 - Γενική Συνέλευση του CNUE (Συμβούλιο των Ευρωπαίων Συμβολαιογράφων)

download περισσότερα
15/11/2019

Αρ.Πρωτ.:602/6-11-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
30/10/2019

Αρ.Πρωτ.:568/21-10-2019. Θέμα:«Υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
18/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.465/15-10-2019 - Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του CNUE (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών)

download περισσότερα
18/10/2019

Αρ.Πρωτ.:556/16-10-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα