Λοιπά

30/10/2019

Αρ.Πρωτ.:568/21-10-2019. Θέμα:«Υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
18/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.465/15-10-2019 - Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του CNUE (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών)

download περισσότερα
18/10/2019

Αρ.Πρωτ.:556/16-10-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
10/10/2019

Αρ.Πρωτ.:540/9-10-2019. Θέμα:«Διοικητική διαίρεση της Χώρας»

download περισσότερα
04/10/2019

Αρ.Πρωτ.:529/3-10-2019. Θέμα:«Νέες ονομασίες πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ»

download περισσότερα
04/10/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/3-10-2019 «Συγκρότηση Δήμων - Ν.4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 133/19-7-2018)»

download περισσότερα
24/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.423/23-9-2019 - Απλοποίηση διαδικασιών-Συμβολαιογραφικό λειτούργημα

download περισσότερα
18/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.419/17-9-2019 - Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE)

download περισσότερα
13/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 53η/10-9-2019 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
28/08/2019

Αρ.Πρωτ.:464/28-8-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
26/08/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.371/6-8-2019 - Συνάντηση με τους Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης

download περισσότερα
31/07/2019

Αρ.Πρωτ.:445/29-7-2019. Θέμα:«Αναζήτηση πληροφοριών από φορολογικές αρχές»

download περισσότερα
16/07/2019

Δελτίο Τύπου Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. - Συνάντηση για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Απλούστευση Διαδικασιών

download περισσότερα
05/07/2019

Αρ.Πρωτ.:396/28-6-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
28/06/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.303/27-6-2019 - Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση του CNUE - Έκθεση ΟΟΣΑ για τον Ανταγωνισμό

download περισσότερα
21/06/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.276/21-6-2019 - Ανάρτηση αποτελεσμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων 2018

download περισσότερα
13/06/2019

Αρ.Πρωτ.:362/11-6-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
13/06/2019

Αρ.Πρωτ.:367/13-6-2019. Θέμα:«Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019»

download περισσότερα
24/05/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 37η/24-5-2019 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
21/05/2019

Αρ.Πρωτ.:333/20-5-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

download περισσότερα
21/05/2019

Αρ.Πρωτ.:335/20-5-2019. Θέμα:«Καταβολή αποζημίωσης αντιπροσώπων δικαστικής αρχής»

περισσότερα
16/05/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.221/16-5-2019 - Ανακοίνωση του Αρείου Πάγου για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές–Περιφερειακές Εκλογές

download περισσότερα
08/05/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.215/7-5-2019 - Υποβολή αιτήσεων προτίμησης για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές μέχρι τις 8 Μαΐου 2019

download περισσότερα
06/05/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/3-5-2019 «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προτίμησης για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές»

download περισσότερα