Κτηματολόγιο

16/01/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ009/1900276/4-1-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής»

download περισσότερα
16/01/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ010/1900288/4-1-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
31/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/31-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
31/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 43η/27-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
31/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 44η/28-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/20-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 41η/21-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
18/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 38η/18-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
14/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 37η/13-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
12/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/12-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
06/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 34η/29-11-2018 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
06/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/6-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
27/11/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/23-11-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/11/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 32η/21-11-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
25/10/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/24-10-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
24/10/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/23-10-2018 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
23/10/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/22-10-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
16/10/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1309/ΝΔ2700/1836827/15-10-2018. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

download περισσότερα
13/09/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/12-9-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
12/09/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1180/1833286/11-9-2018. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

download περισσότερα
01/08/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/1-8-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
01/08/2018

Αρ.Πρωτ.:535/1-8-2018. Θέμα:«Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων (Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.ΓΔ1235/ΝΔ2199/1829652/31-7-2018)»

download περισσότερα
27/07/2018

Αρ.Πρωτ.:526/27-7-2018. Θέμα:«Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων [Υπουργική Απόφαση με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/ 6888/19-7-2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 3017/26-7-2018)]»

download περισσότερα
17/07/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.192/16-7-18 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4409/2016

download περισσότερα