Κτηματολόγιο

29/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 56η/28-9-2016 «Κοινοποίηση του άρθρου 40 Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136 Α΄) - Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
14/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 51η/13-9-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
29/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 48η/8-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
29/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/5-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
29/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/8-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
29/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 49η/17-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
05/08/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.799/11.01/1620013/4-8-2016. Θέμα:«Έναρξη υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνα της Π.Ε. Σερρών και στις Κοινότητες Γενισέας, Διομήδειας, Μαγικού, Πηγαδίων, Ευμοίρου και Κιμμερίων της Π.Ε. Ξάνθης»

download περισσότερα
05/08/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.ΓΔ1411/22.01/1620018/3-8-2016. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά τη διαδικασία κτηματογράφησης στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνα της Π.Ε. Σερρών και στις Κοινότητες Γενισέας, Διομήδειας, Μαγικού, Πηγαδίων, Ευμοίρου και Κιμμερίων της Π.Ε. Ξάνθης»

download περισσότερα
03/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/1-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.-Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας & στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας της Π.Ε Ημαθίας»

download περισσότερα
03/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 43η/2-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
01/08/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.767/11.01/1619559/28-7-2016. Θέμα:«Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων έως τις 4-10-2016, στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας»

download περισσότερα
01/08/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.776/11.01/1619568/28-7-2016. Θέμα:«Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων έως τις 11-10-2016, στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας της Π.Ε Ημαθίας»

download περισσότερα
26/07/2016

Αρ.Πρωτ.: Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 41η/25-7-2016«Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
15/07/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 39η/14-7-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.-Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας & στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας της Π.Ε Ημαθίας»

download περισσότερα
14/07/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 38η/14-7-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
08/07/2016

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων έως τις 11-8-2016, στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας της Π.Ε Ημαθίας

download περισσότερα
01/07/2016

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων έως τις 4-8-2016, στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας

download περισσότερα
24/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/24-6-2016 «Διαβίβαση εγγράφου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
24/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 34η/24-6-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
15/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 32η/15-6-2016 «Διαβίβαση εγγράφου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
01/06/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.1611545/ΝΔ1542/5-5-2016. Θέμα:«Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών»

download περισσότερα
11/05/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/11-5-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
08/04/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.367/11.01/1609029/7-4-2016. Θέμα:«Έναρξη υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 σε περιοχές των Δήμων Βέροιας, Νάουσας & Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας»

download περισσότερα
08/04/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.ΓΔ621/11.01/1609055/8-4-2016. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά τη διαδικασία κτηματογράφησης στους Καλλικρατικούς Δήμους Βέροιας, Νάουσας & Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας»

download περισσότερα