Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων

13/10/2021

Αρ.Πρωτ.:575/8-10-2021. Θέμα:«Εξόφληση εκκρεμών ενταλμάτων πληρωμής του πρώην ΤΑΣ»

περισσότερα
24/10/2018

Αρ.Πρωτ.:667/19-10-2018. Θέμα:«Ζητήματα πρώην Τ.Α.Σ.»

περισσότερα
25/06/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.171/22-6-18 - Εξόφληση ιατρικών δαπανών από το πρ. Ε.Τ.Α.Α.-Δ/νση Τομέων Συμβολαιογράφων

download περισσότερα
25/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.486/20-10-17 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018

download περισσότερα
30/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.314/29-6-17 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017

download περισσότερα
29/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.257/26-5-17 - Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με το πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων

download περισσότερα
29/05/2017

Αρ.Πρωτ.:530/26-5-2017. Θέμα:«Ενημέρωση για το πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
28/02/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.95/24-2-17 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016

download περισσότερα
16/02/2017

Αρ.Πρωτ.:130/15-2-2017. Θέμα:«Θεώρηση βιβλιαρίων ΕΤΑΑ-ΤΣ»

download περισσότερα
05/01/2017

Αρ.Πρωτ.:7/5-1-2017. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
29/09/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.540/29-9-16 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2015 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016

download περισσότερα
30/05/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/27-5-2016 «Διαβίβαση εγγράφου του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ. - Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες για τους αποδεδειγμένα πληγέντες ασφαλισμένους σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές»

download περισσότερα
22/02/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/19-2-2016 «Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016»

download περισσότερα
18/02/2016

Επικαιροποιημένο (15-2-2016) ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α.

download περισσότερα
11/02/2016

Αρ.Πρωτ.:121/5-2-2016. Θέμα: «Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
19/01/2016

Επικαιροποιημένο (11-1-2016) ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.

download περισσότερα
22/10/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 65η/22-10-2015 «Διαβίβαση του από 19-10-2015 επικαιροποιημένου ενημερωτικού φυλλαδίου της Διεύθυνσης του Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)»

download περισσότερα
31/08/2015

Επικαιροποιημένο (21-8-2015) ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.

download περισσότερα
03/08/2015

Επικαιροποιημένο (31-7-2015) ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.

download περισσότερα
24/07/2015

Επικαιροποιημένο (21-7-2015) ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.

download περισσότερα
09/07/2015

Αρ.Πρωτ.:417/7-7-2015. Θέμα:«Επικαιροποιημένο ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
18/06/2015

Αρ.Πρωτ.:384/18-6-2015. Θέμα:«Γενικό ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
10/06/2015

Γενικό ενημερωτικό δελτίο του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.

download περισσότερα
11/05/2015

Αρ.Πρωτ.:303/4-5-2015. Θέμα:«Ν.4321/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 32/21-3-15) & Ν.4324/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 44/29-4-15)»

download περισσότερα