Συμβολαιογραφικά Δικαιώματα

13/10/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 62η/12-10-2015 «Νέα συμβολαιογραφικά δικαιώματα»

download περισσότερα
12/10/2015

Αρ.Πρωτ.:617/12-10-2015. Θέμα:«Νέα δικαιώματα συμβολαιογράφων»

περισσότερα
31/08/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.483/18-8-15 - Τροποποίηση συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων

download περισσότερα
05/12/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 90η/2-12-2014 «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι»

download περισσότερα
05/12/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.500/2-12-2014 - Παραδείγματα φορολόγησης συμβολαιογραφικών αμοιβών

download περισσότερα
19/05/2014

Αρ.Πρωτ.:527/14-5-2014. Θέμα:«Αμοιβή για συμπλήρωση δήλωσης φόρου υπεραξίας»

περισσότερα
28/05/2013

Αρ.Πρωτ.:399/27-5-2013. Θέμα: Έκδοση αντιγράφων «Ατελώς προς χρήση του Δημοσίου»

περισσότερα
26/02/2013

Αρ.Πρωτ.:172/26-2-2013. Θέμα:«Ν.4123/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 43/19-2-2013) "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)"»

download περισσότερα
19/11/2012

Αρ.Πρωτ.:906/15-11-2012. Θέμα:«Είσπραξη αναλογικών δικαιωμάτων για την κατάρτιση σύμβασης χρησιδανείου»

download περισσότερα
13/09/2012

Αρ.Πρωτ.:671/12-9-2012. Θέμα:«Έκδοση αντιγράφων ατελώς προς χρήση του δημοσίου»

περισσότερα
26/01/2012

Αρ.Πρωτ.:54/19-1-2012. Θέμα:«Διευκρινήσεις για την είσπραξη αμοιβών άνω των 1.500 ευρώ από ιδιώτες»

download περισσότερα
26/01/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 6η/23-1-12 «Διευκρινήσεις για τα νέα συμβολαιογραφικά δικαιώματα»

download περισσότερα
17/01/2012

Αρ.Πρωτ.:39/16-1-2012. Θέμα:«Νέα συμβολαιογραφικά δικαιώματα»

download περισσότερα
17/01/2012

Αρ.Πρωτ.:40/16-1-2012. Θέμα:«Είσπραξη αμοιβών άνω των 1.500 ευρώ»

download περισσότερα
04/10/2011

Αρ.Πρωτ.:800/28-9-2011. Θέμα:«Ειδικά δικαιώματα συμβολαιογράφου σε περίπτωση απόσχισης του κλάδου της δραστηριότητας μεταφοράς της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.»

download περισσότερα
16/09/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/16-9-11 «Καθορισμός αναλογικής αμοιβής συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
13/09/2011

Αρ.Πρωτ.:742/13-9-2011. Θέμα:«Νέα συμβολαιογραφικά δικαιώματα»

download περισσότερα
14/04/2011

Αρ.Πρωτ.:79/14-4-2011. Θέμα:«Δικαιώματα συμβολαιογράφων σε περίπτωση λύσης χρηματοδοτικής μίσθωσης»

περισσότερα
02/03/2011

Αρ.Πρωτ.:140/10-2-2011. Θέμα:«Δανειακές συμβάσεις εκ μέρους περιφερειών»

download περισσότερα
05/11/2009

Αρ.Πρωτ.:1023/4-11-2009. Θέμα:«Έκδοση αντιγράφων ατελώς προς χρήση δημοσίου»

περισσότερα
29/07/2009

Αρ.Πρωτ.:753/29-7-2009. Θέμα:«Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
15/02/2007

Αρ.Πρωτ.:157/15-2-2007. Θέμα:«Δικαιώματα επί προσυμφώνων μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου και εργολαβικού»

download περισσότερα
23/01/2007

Αρ.Πρωτ.:91/23-1-2007. Θέμα:«Ζητήματα τέλους χαρτοσήμου στις συμβάσεις μίσθωσης κατοικίας και εργολαβικές συμβάσεις»

download περισσότερα
28/11/2006

Αρ.Πρωτ.:1291/28-11-2006. Θέμα:«Καθορισμός δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης»

download περισσότερα