Κτηματολόγιο

18/02/2019

Αρ.Πρωτ.:122/13-2-2019. Θέμα:«Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών»

download περισσότερα
31/01/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/28-1-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/01/2019

Έγγραφα του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.24/1900349/4-1-2019 & 26/1900393/7-1-19. Θέμα:«Έναρξη προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.2308/1995 στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
16/01/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ009/1900276/4-1-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής»

download περισσότερα
16/01/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ010/1900288/4-1-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
31/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/31-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
31/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 43η/27-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
31/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 44η/28-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/20-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 41η/21-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
18/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 38η/18-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
14/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 37η/13-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
12/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/12-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
06/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 34η/29-11-2018 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
06/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/6-12-2018 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
27/11/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/23-11-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/11/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 32η/21-11-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
25/10/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/24-10-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
24/10/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/23-10-2018 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
23/10/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/22-10-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
16/10/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1309/ΝΔ2700/1836827/15-10-2018. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

download περισσότερα
13/09/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/12-9-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
12/09/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1180/1833286/11-9-2018. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

download περισσότερα
01/08/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/1-8-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα