Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

20/02/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17-2-2023 - Εκδήλωση Επιστημόνων για το Ασφαλιστικό

download περισσότερα
03/02/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.21/3-2-2023 - Νέος επικαιροποιημένος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών

download περισσότερα
23/01/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.8/20-1-2023 - Λήξη προθεσμίας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών

download περισσότερα
23/12/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.382/22-12-2022 - Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ - Παραγραφή αξιώσεων Η-ΕΦΚΑ

download περισσότερα
19/02/2021

Αρ.Πρωτ.:117/17-2-2021. Θέμα:«Κατάργηση ταμειακών συναλλαγών σε τοπικό υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ»

download περισσότερα
13/03/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.118/12-3-2020 - Καταληκτική ημερομηνία για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

download περισσότερα
09/03/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/5-3-2020 «Νέες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών»

download περισσότερα
21/05/2019

Αρ.Πρωτ.:331/20-5-2019. Θέμα:«Διαβίβαση Ν.4611/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 73/17-5-2019)»

download περισσότερα
05/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/4-4-2019 «Κοινοποίηση Ασφαλιστικού Οδηγού ΕΤΕΑΕΠ (Χρήση Πλατφόρμας – Ερωτήσεις – Απαντήσεις)»

download περισσότερα
19/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/18-3-2019 «Νέες εισφορές Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. - Άρθρο του κ.Ανδρέα Κουτσόλαμπρου»

download περισσότερα
29/01/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.14/26-1-2018 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ

download περισσότερα
08/01/2018

Αρ.Πρωτ.:6/2-1-2018. Θέμα:«Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία»

download περισσότερα
09/06/2017

Αρ.Πρωτ.:632/8-6-2017. Θέμα:«Αιτήσεις για κατασκηνώσεις»

download περισσότερα
27/04/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.205/27-4-17 - Ασφαλιστικές εισφορές Μαρτίου 2017

download περισσότερα
17/03/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.143/17-3-17 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ

download περισσότερα
01/03/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.107/1-3-17 - Υποβολή αίτησης ακύρωσης για το ασφαλιστικό

download περισσότερα
28/02/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.101/28-2-17 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017

download περισσότερα
16/02/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.72/15-2-17 - Σχέδιο δήλωσης επιφύλαξης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. πριν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

download περισσότερα
16/02/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/15-2-2017 «Αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα»

download περισσότερα
19/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/18-1-2017 «Προσδιορισμός βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2017»

download περισσότερα
19/05/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/17-5-2016 - Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»

download περισσότερα