Κτηματολόγιο

19/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/19-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
17/04/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.538/1920234/10-4-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
16/04/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1020/1920196/10-4-2019. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
16/04/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.562/1921091/15-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
10/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/9-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου - Υποχρέωση υποθηκοφυλάκων για αποστολή αντιγράφων πράξεων στο Γραφείο Κτηματογράφησης»

download περισσότερα
10/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/9-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
09/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/8-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
09/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/8-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
05/04/2019

Αρ.Πρωτ.:240/3-4-2019. Θέμα:«Υποχρέωση υποθηκοφυλάκων για αποστολή αντιγράφων πράξεων, περιλήψεων των πράξεων στο Γραφείο Κτηματογράφησης»

download περισσότερα
04/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/2-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
03/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/1-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
26/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 16η/22-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
26/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/22-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου-Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2664/1998»

download περισσότερα
26/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/22-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/03/2019

Αρ.Πρωτ.:211/19-3-2019. Θέμα:«Γνωστοποίηση Ν.4602/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 45/9-3-2019)»

download περισσότερα
21/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 14η/20-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 15η/20-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
19/03/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.369/1913364/15-3-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Πιερίας»

download περισσότερα
14/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 10η/13-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
07/03/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.291/1910121/4-3-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

download περισσότερα
01/03/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/1-3-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
18/02/2019

Αρ.Πρωτ.:122/13-2-2019. Θέμα:«Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών»

download περισσότερα
31/01/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/28-1-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
21/01/2019

Έγγραφα του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.24/1900349/4-1-2019 & 26/1900393/7-1-19. Θέμα:«Έναρξη προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.2308/1995 στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα