Κτηματολόγιο

02/10/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 58η/1-10-2019 «Έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε Δήμους της Π.Ε. Αττικής»

download περισσότερα
02/10/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1287/1946537/25-9-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ, για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας & Λάρισας»

download περισσότερα
27/09/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1310/1946577/25-9-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ, για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
27/09/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1292/1946557/25-9-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ, για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς, Φλώρινας, Εύβοιας, Αχαΐας, Λακωνίας & Χίου»

download περισσότερα
25/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 56η/24-9-2019 «Παράταση Κτηματολογίου - Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

download περισσότερα
26/08/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ2295/1941253/12-8-2019. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
26/08/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1174/1941250/13-8-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
26/08/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1177/1941241/13-8-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του ν.2308/1995 για κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
29/07/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1096/1937871/18-7-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του ν.2308/1995 σε περιοχές της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
26/06/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.300/24-6-2019 - Διαβίβαση δελτίου τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

download περισσότερα
26/06/2019

Αρ.Πρωτ.:388/25-6-2019. Θέμα:«Μεταγραφή συμβολαίου ακινήτου που βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει ξεκινήσει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων»

περισσότερα
21/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1663/1931139/6-6-2019. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
21/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.967/1932566/13-6-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για κατοίκους εσωτερικού»

download περισσότερα
19/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.920/1930848/7-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
11/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.885/1930439/5-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
07/06/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/6-6-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
07/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.869/1930404/4-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Πιερίας»

download περισσότερα
07/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.913/1931085/6-6-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
07/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.881/1930425/5-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
06/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.867/1930363/4-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
05/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.855/1930269/4-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
05/06/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 38η/5-6-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
14/05/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/13-5-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
07/05/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.653/1922919/23-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Πιερίας»

download περισσότερα