Υποθηκοφυλακεία - Κτηματολογικά Γραφεία

21/06/2010

Αρ.Πρωτ.:630/18-6-2010. Θέμα:«Λειτουργία γραφείων κτηματογράφησης Ν.Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
13/11/2009

Αρ.Πρωτ.:1014/30-10-2009. Θέμα:«Αλλαγή ωραρίων λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης Δήμων Εδέσσης, Φλώρινας & Κιλκίς»

download περισσότερα
09/10/2009

Αρ.Πρωτ.:919/5-10-2009. Θέμα:«Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης Δήμων Κιλκίς, Πολυγύρου και Κατερίνης»

download περισσότερα
16/07/2009

Αρ.Πρωτ.:679/13-7-2009. Θέμα:«Διεύθυνση γραφείου κτηματογράφησης Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
06/07/2009

Αρ.Πρωτ.:624/23-6-2009. Θέμα:«Κατάλογοι Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων & Γραφείων Κτηματογράφησης»

download περισσότερα
28/01/2008

Αρ.Πρωτ.:78/28-1-2008. Θέμα:«Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης για το Δήμο Πυλαίας»

download περισσότερα
28/01/2008

Αρ.Πρωτ.:78/28-1-2008. Θέμα:«Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης για το Δήμο Πυλαίας»

download περισσότερα
23/01/2008

Αρ.Πρωτ.:66/23-1-2008. Θέμα:«Είσπραξη πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης από τον Ο.Κ.Χ.Ε.»

download
22/11/2006

Αρ.Πρωτ.:1250/22-11-2006. Θέμα:«Αντικατάσταση βιβλίων Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης από ηλεκτρονικά αρχεία»

download περισσότερα
30/10/2006

Αρ.Πρωτ.:1149/30-10-2006. Θέμα:«Δικαιώματα κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
26/01/2006

Αρ.Πρωτ.:1054/05/26-1-2006. Θέμα:«Δικαιώματα υποθηκοφυλάκων για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε περίπτωση ομολογιακού δανείου»

download
07/12/2005

Αρ.Πρωτ.:1002/7-12-2005. Θέμα:«Δικαιώματα κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
14/11/2005

Αρ.Πρωτ.:892/14-11-2005. Θέμα:«Νέα διεύθυνση του Υποθηκοφυλακείου Γιαννιτσών»

download περισσότερα
10/10/2005

Αριθ.Πρωτ.:850/10-10-2005. Θέμα:«Διευκρινίσεις των αρ.πρωτ.Σ.Σ.Ε.Θ.671/2005 και 786/2005 εγκυκλίων»

download περισσότερα
15/09/2005

Αριθμ.Πρωτ.:786/15-9-2005. Θέμα:«Δικαιώματα έμμισθων υποθηκοφυλακείων»

download περισσότερα
18/04/2005

Αριθ.Πρωτ.:379/18-4-2005. Θέμα:«Νέα δικαιώματα Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων»

download περισσότερα
01/03/2005

«Νέα έντυπα αιτήσεων εγγραφών προς το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης»

download
16/02/2004

Αριθ.Πρωτ.:153/16-2-2004. Θέμα:«Αύξηση των πάγιων δικαιωμάτων των Υποθηκοφυλακείων καθώς και του τέλους υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, που εισπράττεται με τα αναλογικά δικαιώματα της μεταγραφής»

download περισσότερα