Λοιπά

25/05/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/22-5-2015 «Εγχειρίδιο κληρονομικής διαδοχής»

download περισσότερα
06/05/2015

Αρ.Πρωτ.:304/5-5-2015. Θέμα:«Συμβολαιογραφική σφραγίδα ασφαλείας»

download περισσότερα
06/05/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 31η/5-5-2015 «Έλεγχος πληρεξουσίου μέσω Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Δικτύου»

download περισσότερα
28/04/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/27-4-2015 «Συμβολαιογραφική σφραγίδα ασφαλείας»

download περισσότερα
04/07/2014

Αρ.Πρωτ.:778/3-7-2014. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
03/02/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/30-1-2014 «Προθεσμία υποβολής αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών»

download περισσότερα
31/01/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 15η/27-1-2014 «Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών»

download περισσότερα
27/01/2014

Αρ.Πρωτ.:87/22-1-2014. Θέμα:«Υπενθύμιση για διενέργεια διαδικασίας πιστοποίησης για ψηφιακή υπογραφή»

περισσότερα
16/12/2013

Αρ.Πρωτ.:803/29-11-2013. Θέμα:«Υπενθύμιση για διενέργεια διαδικασίας πιστοποίησης για ψηφιακή υπογραφή»

download περισσότερα
25/11/2013

Αρ.Πρωτ.:783/20-11-2013. Θέμα:«Υπενθύμιση ορισμένων διατάξεων Ν.4172/2013, Ν.4178/2013 και Ν.3634/2008»

download περισσότερα
13/11/2013

Αρ.Πρωτ.:753/13-11-2013. Θέμα:«Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής»

download περισσότερα
24/10/2013

Αρ.Πρωτ.:705/22-10-2013. Θέμα:«Παράδοση σφραγίδων»

περισσότερα
18/01/2013

Αρ.Πρωτ.:48/15-1-2013. Θέμα:«Νέες διατάξεις Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών (Κ.Α.Φ.Σ.)»

download περισσότερα
11/01/2013

Αρ.Πρωτ.:18/9-1-2013. Θέμα:«Αποστολή αλληλογραφίας συμβολαιογράφων με το Δημόσιο»

download περισσότερα
06/09/2012

Αριθ.Πρωτ.:636/29-8-2012. Θέμα:«Καθορισμός αποζημίωσης και διαδικασία εκκαθάρισης της αποζημίωσης δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια της παροχής νομικής βοήθειας»

download περισσότερα
06/09/2012

Αρ.Πρωτ.:637/29-8-2012. Θέμα:«Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
04/11/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 81η/4-11-2011 «Εμπορική επικοινωνία συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
08/09/2011

Αρ.Πρωτ.:725/7-9-2011. Θέμα:«Απαιτούμενα βιβλία που πρέπει να επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας»

download περισσότερα
19/11/2009

Αρ.Πρωτ.:1068/18-11-2009. Θέμα:«Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)»

download περισσότερα
22/07/2009

Αρ.Πρωτ.:708/20-7-2009. Θέμα:«Εφαρμογή υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»

download περισσότερα
20/11/2007

Αρ.Πρωτ.:1086/20-11-2007. Θέμα:«Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις»

download περισσότερα
20/02/2007

Αρ.Πρωτ.:166/20-2-2007. Θέμα:«Έννοια ακαθάριστων εσόδων συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
13/06/2006

Αρ.Πρωτ.:546/13-6-2006. Θέμα:«Παροχή διευκρινήσεων για τα ακαθάριστα έσοδα των συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
07/02/2006

Αρ.Πρωτ.:95/7-2-2006. Θέμα:«Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων κατά το νόμο περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»

download περισσότερα