Υποθηκοφυλακεία - Κτηματολογικά Γραφεία

26/07/2021

Αρ.Πρωτ.:485/26-7-2021. Θέμα:«Ενημέρωση για τα προβλήματα λειτουργίας της πλατφόρμας για ραντεβού στο Κτηματολογικό Γραφείο και Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης»

περισσότερα
05/05/2021

Επισήμανση για τον καθορισμό των ραντεβού στο Κ/Γ Θεσσαλονίκης

download περισσότερα
21/04/2021

Αρ.Πρωτ.:241/19-4-2021. Θέμα:«Κατάργηση ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Αλμωπίας»

download περισσότερα
30/03/2021

Αρ.Πρωτ.:202/29-3-2021. Θέμα:«Κατάργηση ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Σερρών»

download περισσότερα
22/02/2021

Αρ.Πρωτ.:136/22-2-2021. Θέμα:«Κατάργηση ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Έδεσσας»

download περισσότερα
21/01/2021

Αρ.Πρωτ.:57/20-1-2021. Θέμα:«Εγγραφή πράξεων στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης για την περίοδο μετά την έναρξη της ανάρτησης»

download περισσότερα
04/12/2020

Αρ.Πρωτ.:816/4-12-2020. Θέμα:«Ενημέρωση»

περισσότερα
25/11/2020

Αρ.Πρωτ.:770/24-11-2020. Θέμα:«Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων»

download περισσότερα
15/09/2020

Αρ.Πρωτ.:649/15-9-2020. Θέμα:«Λειτουργία υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
17/07/2020

Αρ.Πρωτ.:560/16-7-2020. Θέμα:«Λειτουργία υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
11/06/2020

Αρ.Πρωτ.:468/11-6-2020. Θέμα:«Ανακοίνωση Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς»

download περισσότερα
02/06/2020

Αρ.Πρωτ.:433/1-6-2020. Θέμα:«Ζητήματα λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς»

download περισσότερα
14/02/2020

Αρ.Πρωτ.:138/13-2-2020. Θέμα:«Κατάργηση ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού»

download περισσότερα
17/01/2020

Αρ.Πρωτ.:28/13-1-2020. Θέμα:«Κατάλογος των ημερών τοπικών αργιών Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της περιφέρειας του ΣΣΕΘ»

download περισσότερα
27/11/2019

Αρ.Πρωτ.:637/22-11-2019. Θέμα:«Μεταγραφή καταχώρηση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου και αίτηση για διαγραφή των βαρών και κατασχέσεων»

περισσότερα
15/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.455/9-10-2019 - Καταγραφή προβλημάτων με Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία

download περισσότερα
04/10/2019

Αρ.Πρωτ.:530/3-10-2019. Θέμα:«Έντυπο αίτησης για εγγραφή πράξης στα βιβλία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών, υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων»

download περισσότερα
19/07/2019

Αρ.Πρωτ.:429/18-7-2019. Θέμα:«Καταχώρηση πράξεων»

περισσότερα
19/10/2018

Αρ.Πρωτ.:657/18-10-2018. Θέμα:«Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
27/02/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.53/26-2-18 - Διαβίβαση Δελτίου Τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

download περισσότερα
27/11/2017

Αρ.Πρωτ.1085/27-11-2017. Θέμα:«ΠΟΛ.1185/22-11-2017 - Βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες»

download περισσότερα
12/10/2017

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1959/1727629/5-10-2017. Θέμα:«Προεδρικά Διατάγματα για την Εμμισθοποίηση Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων»

download περισσότερα
03/10/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/2-10-2017 «Τα υπ’ αριθμ.102/2017 έως 117/2017 Προεδρικά Διατάγματα – Μετατροπή ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα (ΦΕΚ 142 Α και 143 Α)»

download περισσότερα
03/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.453/2-10-17 - Η λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν από άμισθα σε έμμισθα βάσει των Π.Δ.102 – 117/2017

download περισσότερα