Πολεοδομικές Διατάξεις

04/10/2011

Αρ.Πρωτ.:812/3-10-2011. Θέμα:«Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4014/2011 στα αδόμητα οικόπεδα, γήπεδα και αγροτεμάχια»

download περισσότερα
28/09/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 69η/28-9-11 «Διευκρινιστική αυθαιρέτων Ν.4014/2011»

download περισσότερα
21/09/2011

Νόμος υπ' αριθμ.4014/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 209/21-9-2011)

download
21/09/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 63η/21-9-11 «Ερμηνευτική Νόμου για τα αυθαίρετα»

download περισσότερα
21/09/2011

Αρ.Πρωτ.:767/21-9-2011. Θέμα:«Επικείμενη δημοσίευση στο ΦΕΚ του ψηφισθέντος Νόμου με το τίτλο "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ"»

download περισσότερα
15/09/2011

Αρ.Πρωτ.:751/14-9-2011. Θέμα:«Κοινοποίηση σχεδίου νόμου περί ρύθμισης αυθαιρέτων»

download περισσότερα
03/08/2011

Αρ.Πρωτ.:651/27-7-2011. Θέμα:«Αρμοδιότητες θεμάτων πράξεων εφαρμογής του αρ.12 του ν.1337/83 και πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, τακτοποίησης, προσκύρωσης κλπ μετά την ισχύ του ν.3979/2011»

download περισσότερα
06/06/2011

Αρ.Πρωτ.:394/25-5-2011. Θέμα:«Τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/2010»

download περισσότερα
13/01/2011

Αρ.Πρωτ.:38/12-1-2011. Θέμα:«Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης-Χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις για ΠΕΑ)»

download περισσότερα
31/12/2010

Αρ.Πρωτ.:1518/30-12-2010. Θέμα:«Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - Κατάλογος Ενεργειακών Επιθεωρητών»

download περισσότερα
08/12/2010

Αρ.Πρωτ.:1431/7-12-2010. Θέμα:«Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης αλλαγής χρήσης χώρων του Ν.3843/2010 (Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ υπ' αριθμ.19/52028/26-11-2010)»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1131/14-9-2010. Θέμα:«Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης Ν.3843/2010 (Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ υπ' αριθμ.8/25172/15-6-2010)»

download περισσότερα
10/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1092/2-9-2010. Θέμα:«Διαδικασία είσπραξης ειδικού προστίμου και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης αλλαγής χρήσης χώρων του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62 Α΄/28-4-10) (Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ υπ' αριθμ.15/35101/9-8-2010)»

download περισσότερα
10/05/2010

Αρ.Πρωτ.:450/6-5-2010. Θέμα:«Εφαρμογή του Β΄ κεφαλαίου του Ν.3843/10 (Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ υπ' αριθμ.5/17879/3-5-2010).»

download περισσότερα
30/04/2010

Αρ.Πρωτ.:434/29-4-2010. Θέμα:«Νέος νόμος για ημιυπαίθριους (Ν.3843/2010, ΦΕΚ τ.Α΄ 62/28-4-2010)»

download περισσότερα
10/03/2010

Αρ.Πρωτ.:177/1-3-2010. Θέμα:«Απαγόρευση παραχώρησης σε κοινή χρήση λωρίδων γης»

download περισσότερα
22/01/2004

Αρ.Πρωτ.:47/22-1-2004. Θέμα:«ʼδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ»

download περισσότερα
13/01/2004

Αρ.Πρωτ.:19/13-1-2004. Θέμα:«Κοινοποίηση των Ν.3208/2003 & Ν.3212/2003»

download περισσότερα
31/12/2003

Ν.3212/2003 (ΦΕΚ τ.Α΄ 308/31-12-2003)

download περισσότερα
14/06/2002

Αριθ.Πρωτ.:409/14-6-2002. Θέμα:«Τοπογραφικό διάγραμμα - χρόνος ισχύος»

download
20/07/2000

Αριθ.Πρωτ.:509/20-7-2000. Θέμα:«Τροποποιήσεις παρ.2 άρθρου 27 του ν.2831/2000 δεν επετράπη γενικώς η σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας στα εκτός σχεδίου γήπεδα»

download
15/06/1998

Αριθ.Πρωτ.:298/15-6-1998. Θέμα:«Θέσπιση αυξημένου κατά παρέκκλιση συντελεστή δόμησης οικοπέδων, προκειμένου να ανεγερθεί επί αυτών οικογενειακή στέγη»

download
31/05/1996

Αριθ.Πρωτ.:355/31-5-1996. Θέμα:«Έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ περί κατάτμησης κληροτεμαχίων εντός ΖΟΕ (Χαλκιδική)»

download
31/05/1996

Αριθ.Πρωτ.:343/31-5-1996. Θέμα:«Διόρθωση σφάλματος ΠΟΛ 1050/21-2-96 (Μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης για σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας από μοναδικό οικοπεδούχο) (ΠΟΛ 1139/1996)»

download