Κτηματολόγιο

14/10/2020

Αρ.Πρωτ.:714/12-10-2020. Θέμα:«Ηλεκτρονική καταχώρηση πράξεων»

download περισσότερα
05/10/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.385/29-9-2020 - Τηλεδιάσκεψη με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

download περισσότερα
15/09/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ2830/2030604/8-9-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Δήμων Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
15/09/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.983/2031284/11-9-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα των περιοχών των Δήμων Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
22/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ2200/2025303/17-7-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας»

download περισσότερα
22/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.789/2025304/20-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας»

download περισσότερα
03/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.673/2020908/1-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών των Π.Ε. Κοζάνης & Πιερίας»

download περισσότερα
03/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.657/2021029/1-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Κιλκίς»

download περισσότερα
02/07/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1699/2020909/26-6-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των Π.Ε. Κοζάνης και Πιερίας»

download περισσότερα
29/06/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1700/2021000/25-6-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα της Π.Ε. Κιλκίς»

download περισσότερα
29/06/2020

Αρ.Πρωτ.:510/29-6-2020. Θέμα:«Νέα επιπλέον δυνατότητα υποβολής δήλωσης (Δ2) του Ν.2308/1995»

download περισσότερα
05/06/2020

Αρ.Πρωτ.:446/4-6-2020. Θέμα:«Διαδικασία καταβολής τελών υπέρ Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
29/05/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.523/2016326/28-5-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα στο Δήμο Αθηναίων»

download περισσότερα
29/05/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1271/2016316/28-5-2020. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα του Δήμου Αθηναίων»

download περισσότερα
25/05/2020

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1170/2015454/20-5-2020. Θέμα:«Παράταση άρσης εφαρμογής αρθρ.5 του ν.2308/95 για ορισμένο χρόνο για τους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. Βρουχά, Λούμα και Σκινιά του Ν.Λασιθίου»

download περισσότερα
28/11/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.3421/1956985/26-11-2019. Θέμα:«Άρση εφαρμογής αρθρ.5 του ν.2308/95 για ορισμένο χρόνο για τους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. Βρουχά, Λούμα και Σκινιά του Ν.Λασιθίου»

download περισσότερα
19/11/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1521/1955300/18-11-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του ν.2308/1995 σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
15/11/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.491/7-11-2019 - Υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμο μέχρι 31-12-2019

download περισσότερα
15/11/2019

Αρ.Πρωτ.:561/6-11-2019. Θέμα:«Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών»

download περισσότερα
15/10/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 60η/11-10-2019 «Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σ.Σ.Ε.Α-Π.Α.Δ. εγγράφων του Κτηματολογίου»

download περισσότερα
10/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.454/8-10-2019 - Συνάντηση στο Κτηματολόγιο

download περισσότερα
02/10/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 58η/1-10-2019 «Έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε Δήμους της Π.Ε. Αττικής»

download περισσότερα
02/10/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1287/1946537/25-9-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ, για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας & Λάρισας»

download περισσότερα
27/09/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1310/1946577/25-9-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ, για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα