Κτηματολόγιο

26/06/2019

Αρ.Πρωτ.:388/25-6-2019. Θέμα:«Μεταγραφή συμβολαίου ακινήτου που βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει ξεκινήσει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων»

περισσότερα
21/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1663/1931139/6-6-2019. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
21/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.967/1932566/13-6-2019. Θέμα:«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για κατοίκους εσωτερικού»

download περισσότερα
19/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.920/1930848/7-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
11/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.885/1930439/5-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
07/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.913/1931085/6-6-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
07/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.869/1930404/4-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Πιερίας»

download περισσότερα
07/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.881/1930425/5-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
07/06/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/6-6-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
06/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.867/1930363/4-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
05/06/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.855/1930269/4-6-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
05/06/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 38η/5-6-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
14/05/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/13-5-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
07/05/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.653/1922919/23-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Πιερίας»

download περισσότερα
30/04/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.663/1922911/23-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
30/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 32η/25-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
25/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/25-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
19/04/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.612/1921128/17-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας»

download περισσότερα
19/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/18-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
19/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/19-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
17/04/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.538/1920234/10-4-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
16/04/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1020/1920196/10-4-2019. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Σερρών»

download περισσότερα
16/04/2019

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.562/1921091/15-4-2019. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Χαλκιδικής»

download περισσότερα
10/04/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/9-4-2019 «Διαβίβαση εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου - Υποχρέωση υποθηκοφυλάκων για αποστολή αντιγράφων πράξεων στο Γραφείο Κτηματογράφησης»

download περισσότερα