Κτηματολόγιο

23/10/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/22-10-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
16/10/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1309/ΝΔ2700/1836827/15-10-2018. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

download περισσότερα
13/09/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/12-9-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
12/09/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1180/1833286/11-9-2018. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται σε Ο.Τ.Α. των Καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

download περισσότερα
01/08/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/1-8-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
01/08/2018

Αρ.Πρωτ.:535/1-8-2018. Θέμα:«Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων (Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.ΓΔ1235/ΝΔ2199/1829652/31-7-2018)»

download περισσότερα
27/07/2018

Αρ.Πρωτ.:526/27-7-2018. Θέμα:«Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων [Υπουργική Απόφαση με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/ 6888/19-7-2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 3017/26-7-2018)]»

download περισσότερα
17/07/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.192/16-7-18 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4409/2016

download περισσότερα
16/07/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/12-7-2018 - Η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στον Ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

download περισσότερα
28/06/2018

Αρ.Πρωτ.:462/26-6-2018. Θέμα:«Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων»

download περισσότερα
26/06/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/26-6-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
19/06/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.815/1824528/15-6-2018. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης σε περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
15/06/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/14-6-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
15/06/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.808/1824344/14-6-2018. Θέμα:«Έναρξη προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.2308/1995 σε περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
30/05/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 14η/24-5-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
24/05/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.:Οικ.ΝΔ1608/1822174/21-5-2018. Θέμα:«Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσιάς του Δήμου Ευρωπού του Ν.Κιλκίς - Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών - Έννομα αποτελέσματα»

download περισσότερα
23/05/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.:Οικ.ΝΔ1498/1820692/7-5-2018. Θέμα:«Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεθώνης του Δήμου Μεθώνης του Ν.Πιερίας - Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών - Έννομα αποτελέσματα»

download περισσότερα
21/05/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/21-5-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
12/04/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 10η/11-4-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
13/03/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/9-3-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

download περισσότερα
27/02/2018

Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.Οικ.1814419/ΝΔ456/21-2-2018. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά τη διαδικασία κτηματογράφησης σε περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης και Δίου-Ολύμπου και Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας»

download περισσότερα
08/02/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 2η/8-2-2018 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
08/02/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/8-2-2018 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
26/01/2018

Αρ.Πρωτ.:78/24-1-2018. Θέμα:«Κοινοποίηση ν.4512/2018»

download περισσότερα