Πολεοδομικές Διατάξεις

06/09/1995

Αριθ.Πρωτ.:570/6-9-1995. Θέμα:«Μεταβίβαση ακινήτου πριν την πράξη εφαρμογής»

download
08/06/1995

Αριθ.Πρωτ.:366/8-6-1995. Θέμα:«Διευκρινίσεις σχετικές με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2242/94 και την 93027/7188/94 Υπουργική απόφαση (Εγκύκλιος 14 (ΥΠΕΧΩΔΕ)/1996)»

download
08/06/1995

Αριθ.Πρωτ.:367/8-6-1995. Θέμα:«Βεβαιώσεις ΟΤΑ περί καταβολής των δόσεων εισφοράς σε χρήμα για την σύνταξη δικαιοπραξιών εν ζωή - Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ΟΤΑ άρθρου 6 Ν.2242/3-10-94 - Κάθετος ιδιοκτησίας στα εκτός σχεδίου γήπεδα»

download
12/01/1995

Αριθ.Πρωτ.:31/12-1-1995. Θέμα:«Διευκρινίσεις σχετικές με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2242 (Εγκύκλιος 50 (ΥΠΕΧΩΔΕ)/1995)»

download
12/01/1995

Αριθ.Πρωτ.:978/12-1-1995. Θέμα:«Δικαιοπραξίες μεταξύ οικοδομικών συνεταιρισμών και τρίτων με βάση το άρθρο 17 παρ.4 του Π.Δ.93/87»

download
22/12/1994

Αριθ.Πρωτ.:982/22-12-1994. Θέμα:«Επισύναψη πιστοποιητικού ιδιοκτησίας»

download
10/10/1988

Αριθ.Πρωτ.:67991/1531/25-10-1988. Θέμα:«Δικαιοπραξίες μεταξύ οικοδομικών συνεταιρισμών και τρίτων με βάση το άρθρο 17 παρ.4 του Π.Δ.93/87 (Αριθ. Γνωμ. 111844/1988 (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ))»

download
08/09/1977

Αρ.Πρωτ.:455/8-9-1977. Θέμα:«Σχετικά με τις μεταβιβάσεις γηπέδων και οικοπέδων. Διευκρινήσεις για τον Ν.651/77 σε συνέχεια της Ε.26031/13-8-77 (αριθ.Εγκ.45) εγκυκλίου-Εφαρμογή του Ν.651/1977»

download